Kullkontaktene på sosiologi høsten 2013

kullkontkakter

FOTO: Kullkontaktene Tore Rafoss (t.v.) og Sveinung Legard (av: Stian A. Uvaag)

Hvem er egentlig kullkontaktene på sosiologi, og hva driver de med? Vi tok en prat med de som har det glamorøse vervet denne høsten.

På studieprogrammet i sosiologi har man i lengre tid hatt en ordning med kullkontakter både på bachelor- og masternivå. Til høsten er det doktorgradsstipendiatene Tore Rafoss og Sveinung Legard som er kontakter for bachelorstudentene. Men hva gjør de egentlig?

– Mandatet vårt er å minske avstanden mellom studentene og vitenskapelig ansatte. Det er enklest å begynne med å forklare hva en kullkontakt ikke gjør. Vi har ikke noe å gjøre med administrative ting eller fagspesifikke ting som gjelder bestemte emner. Derimot kan vi besvare spørsmål studentene har om sosiologi mer generelt.

Tidligere har kullkontaktene stått for ulike arrangementer rettet mot studentene. De arrangerer hver høst en SOS1000-quiz for nye studenter, mens det hver vår er klassikerquiz om sosiologiens grand old men. Konseptet «Lunsj over en masteroppgave» har også hatt suksess. På bakgrunn av samtaler med studenter planlegger Rafoss og Legard nå å videreføre konseptet som «Lunsj over en bacheloroppgave». Arrangementet vil ta utgangspunkt i oppgaver som skrives ved instituttet.

– Vi har hørt at mange er usikre på hvordan man går frem for å planlegge og skrive en bacheloroppgave. Derfor skal vi prøve å få til et arrangement hvor vi inviterer studenter som har skrevet bacheloroppgave til å fortelle om sin oppgave og hvordan de har gått frem. Vi håper det er noe som kan hjelpe andre studenter når de skal sette i gang, men også at det kan være interessant for sosiologistudenter flest.

Kullkontaktene vil være særlig til stede for nye studenter som har begynt på Blindern i høst. De mener at du som er førsteårsstudent har mye spennende i møte når du nå skal bli kjent med faget. Deres oppfordring er å lese det du er interessert i å lese, også ting som ikke står på pensum. Og skulle du ha behov for å diskutere noe av det du har lest med noen, kan du banke på hos Rafoss på rom 409 eller hos Legard på rom 319 i Harriet Holters hus.

– Vi er her for studentene, så det er bare å ta kontakt med oss!