Arbeidslivsgruppa

Fra Sosiologen i Arbeid, våren 2013.

Sosiologer blir invitert til «Sosiologen i Arbeid» for å fortelle om hvordan det er å være sosiolog i arbeid. Foto: Morten Sars

Det er ikke alltid lett for sosiologistudenter å vite hva de skal bli når de blir store. Arbeidslivsgruppa jobber for å fjerne litt av denne usikkerheten.

«Hva kan du jobbe med når du er ferdig studert da?». Et spørsmål sikkert de aller fleste studenter blir stilt til veggs med i møte med venner, familie og fremmede på byen. For noen er svaret enklere enn for andre, og som sosiologistudent kan det være kronglete å forklare hvordan Marx og Durkheim kan være nyttig i en praktisk arbeidshverdag. Hva sitter du egentlig igjen med som ferdig utdannet sosiolog, og finnes det arbeidsgivere som venter med åpne armer når blodslitet er over og graden er levert?

Som sosiolog er man litt som en potet, pleier jeg å svare når pappa spør for femtende gang om jeg kan forklare hva jeg egentlig driver med i alle de timene jeg bruker på Blindern. Jeg har for lenge siden gitt opp forklaringen om mennesker og samfunn i interaksjon, og begreper som anomi, kulturell kapital og regresjonsanalyse er ikke hverdagskost rundt middagsbordet hjemme hos oss. Det er lettere å forklare at jeg kan brukes til så mangt – i det private eller offentlige, som forsker, analytiker, i skolen, i departementer og i frivillige organisasjoner. Han pleier å nikke på hodet, men er nok ikke helt sikker på om jeg vet hva jeg går i møte.

Søker du opp «sosiolog» på utlyste stillinger i jobbdatabasen til finn.no ser fremtiden mørk ut. Null treff! Er det virkelig ingen ledige jobber?! Joda, det finnes jobber der ute for oss, og arbeidsgiverne er mer enn interesserte i å få oss på besøk når vi tar kontakt. De må bare gjøres klar over at det er behov for våre sylskarpe analytiske ferdigheter på deres arbeidsplass. De må få vite at sosiologer er viktige tilskudd til et godt arbeidsmiljø og at vi er arbeidstakere som kan skrive og levere gode resultater. Vi leverer det arbeisgiver ønsker til den fristen som er satt – slik vi er lært opp til på Blindern. Ja, sosiologi er en utdannelse uten særlig mye praktisk læring, men teoretiske og analytiske ferdigheter er også viktig i arbeidslivet.

Som en av undergruppene i sosiologenes studentforening Eilert jobber Arbeidslivsgruppa med å skape kontakt mellom studentene og arbeidslivet. Særlig retter vi fokus mot arbeidsplasser utenfor akademia. Vi ønsker å gjøre studentene bevisste på egen kompetanse, hvilke ferdigheter bachelor- og masterutdanningen i sosiologi gir oss og hvordan vi skal kunne anvende all den spennende teorien vi fostres opp på, i en arbeidshverdag. Samtidig ønsker vi å vise arbeidsgivere at sosiologer sitter på spesiell kompetanse som vil være nyttig for deres arbeidsplass.

Arbeidslivsgruppa ble startet opp for noen år siden av ivrige studenter som ønsket å jobbe seg gjennom all frustrasjon og usikkerhet som surret i studentmassen når det ble snakk om fremtidens arbeidsmuligheter. Gruppen er studentdrevet, og antall medlemmer har økt jevnt hele veien. På det meste har gruppen bestått av rundt 30 ivrige studenter på bachelor- og masternivå, og det er tydelig at medlemmene er interesserte i å jobbe frem et godt tilbud til sine medstudenter.

I nåværende format består arbeidslivsgruppa av tre undergrupper; «bedriftsbesøk», «sosiologen i arbeid» og «research og dokumentasjon». Gruppene har hver sin gruppeleder og jobber individuelt med sine oppgaver gjennom semesteret. Inndelingen fører til at vi kan tilby et bredt tilbud til sosiologene på lesesalen.

I bedriftsbesøksgruppa jobbes det med å skape kontakt med arbeidsplasser som har ansatte med bakgrunn i sosiologi. Etter avtale reiser en gruppe studenter på besøk til bedriften, hvor vi vanligvis får en omvisning på arbeidsplassen samt en samtale med sosiologer i bedriften om deres arbeidshverdag. Her åpnes det for et forum for spørsmål og svar. Bedriftsbesøkene har vært populære arrangementer blant studentene, og særlig har besøkene hos NRK, UDI og Amnesty vært blant arrangementene hvor deltakerlisten har fylt seg opp raskere enn forventet. Med et fokus på å skape bredde i tilbudet vårt har studentgrupper også reist ut på besøk til Forsvarsdepartementet, TV2, Politiet, Politihøgskolen, Prindsen Mottakssenter og Kunnskapsdepartementet.

«Sosiologen i arbeid» er et arrangement hvor vi inviterer arbeidslivet hjem til oss på Blindern. Gruppen jobber sammen om å kontakte sosiologer av interesse som inviteres til en samtale om arbeidsliv, studietid og tips om overgangen fra teori til praksis. Her samles vi som oftest en kveld i løpet av semesteret til en hyggelig kveld med muligheter for en god samtale med arbeidstakere som har følt på den samme hva-skal-jeg-bli-når-jeg-blir-stor-panikken som vi alle møter gjennom studietiden.

I «research og dokumentasjons» samles de mer skrivelystne medlemmene. I denne gruppen fordeles jobben med å skrive korte artikler om arrangementene våre, samt å bildedokumentere bedriftsbesøk og samtaler til publisering på sosiologi.org – sosiologistudentenes egne hjemmeside. Vi jobber også med å hjelpe de andre gruppene med å finne aktuelle kandidater å ta kontakt med i forbindelse med de andre arrangementene. Her stilles det ingen krav til forkunnskaper, så har du lyst til å få skriveerfaring samtidig som du får et ekstra påskudd til å delta på arrangementene våre er dette gruppen for deg.

Det er ikke lett å gi et godt svar på hva du skal bli når du er ferdig studert om du ikke allerede har karriereveien godt staket ut. Som sosiolog må du kanskje jobbe litt ekstra for å vise at det er akkurat deg arbeidstakeren bør ansette. Vi i arbeidslivsgruppa jobber for å gjøre det litt enklere, både for deg som student og for utenforstående arbeidsgivere, å finne litt mer ut av hva en sosiolog kan, hva alle timene på Blindern har blitt omgjort til av kunnskap og ferdigheter og hvorfor sosiologer er viktige i dagens arbeidsliv.

Skulle du ha noen spørsmål, ta kontakt med oss på arbeidslivsgruppa@gmail.com

 

En gjeng sosiologistudenter klare for bedriftsbesøk hos Forsvarsdepartementet. Foto: Maria Elisabeth. Holter

En gjeng sosiologistudenter klare for bedriftsbesøk hos Forsvarsdepartementet. Foto: Maria Elisabeth Holter

Bedriftsbesøk Redd Barna 003

På bedriftsbesøk hos Redd Barna høsten 2013. Foto: Morten Sars

Bedriftsbesøk Redd Barna 025

En tidligere sosiologistudent, som nå er ansatt i Redd Barna, forteller om hvordan det er å jobbe i Redd Barna og hvordan hun gikk frem for å få jobben. Foto: Morten Sars