Et fugleperspektiv på bakken

 

I kafeen på Ås stasjon. Fra venstre: Ellen Eriksen, Erlend M. Aas, Sofie Tanum. Foto: Erlend M. Aas.

I kafeen på Ås stasjon. Fra venstre: Ellen Eriksen, Erlend M. Aas, Sofie Tanum. Foto: Erlend M. Aas.

I attføringsbedriften Follo Futura jobber det for tiden fem sosiologer. Vi snakket med tre av de som nylig leverte fra seg masteroppgaven i sosiologi og tatt det for mange lange steget fra Blindern til arbeidslivet.

Den offentlige diskusjonen om hva man kan «bli» som sosiolog er like forutsigbar som vårens flaggdebatt. Noen er misfornøyde, andre er det ikke. Deretter kommer det en autoritet og forteller at det komme til å løse seg eller ikke er noe problem. Sjelden ender ordskiftet i noe konstruktivt. Faktumet er at sosiologi ikke er en profesjonsutdanning, men et fag hvor man blir utstyrt med egenskaper som er attraktivt for en rekke arbeidsgivere. De færreste fortsetter i akademia. Sosiologer er ikke like velsignet på arbeidsmarkedet som ingeniører eller lærere, men har desto flere dører åpne. Man kan kanskje si at forutsigbarhet er byttet ut med allsidighet. Med litt flaks finner de aller fleste med en mastergrad i sosiologi veien til fast ansettelse relativt kjapt etter endt utdanning.

Å havne i jobb

UiO sin kandidatundersøkelse fra 2008 (nye tall til sommeren) viser at 89,7 prosent av SV-studentene fikk relevant jobb innen 6 mnd. etter endt utdanning. 80 prosent av personer på SV-fakultetet med master opplever at de har havnet i en relevant jobb etter endt utdanning. Studentene på ISS skiller seg ikke nevneverdig ut fra resten av fakultetet.  Det kan ta litt tid, men de fleste begynner altså et sted de er fornøyd med. For å demme opp for alle de kritiske stemmene om sosiologiutdanningen trekker vi her frem en solskinnshistorie fra arbeidslivet. På Follo Futura har vi snakket med tre nyutdannede sosiologer som nylig har fått jobb.

Man kan kanskje si at forutsigbarhet er byttet ut med allsidighet.

For tidligere redaktør i Socius, Erlend M. Aas, gikk det i underkant av et halvt år fra han var ferdigutdannet til han fikk fast jobb i Follo Futura.

– Jeg hadde muntlig i august og fikk jobben i midten av januar. I mellomtiden jobbet jeg i min gamle jobb som frilansjournalist i NFF. Jeg søkte på mange jobber i perioden. Kanskje 30 stykker, men fikk ikke noe napp noen steder. Nettverk er kanskje et fy-ord, men for mange hjelper det veldig på når man er på jobbjakt.

Erlend ble tipset av sin gamle medstudent på sosiologi Ellen Eriksen om jobben i Ås. Ellen er også tilsatt ved Follo Futura. Hun hørte om jobben gjennom en venninne. Den fjerde sosiologen ved Follo Futura, Thov Midtsund (som vi ikke har snakket med), fikk jobben etter et tips fra Sofie Tanum om å sende inn CV’n sin. Blant dem er det bare hun som gikk den «klassiske» veien gjennom stillingsutlysningene på NAV.no.

Leder og nestleder i Follo Futura, Mette Veiby og Tone Martinsen, vektlegger at de ser etter personlig egnethet når de ansetter nye folk.

– Det er veldig vanskelig å ansette nye medarbeidere for du vet aldri hva du får. Men vi prøver å gjøre det sånn at vi ser hva slags teamarbeider det er med en «Belbins test». Vi er ikke opptatt av å bare ansette én fagretning, selv om vi er veldig fornøyd med sosiologene her. Man lærer jo veldig mye når man studerer sosiologi. Man lærer hvordan man skal jobbe selvstendig og være fleksibel – hvert fall sånne ting som vi er veldig på jakt etter.

Arbeidsdagen

Paradoksalt nok handler denne teksten om sosiologer i arbeid på en arbeidsplass hvor folk blir hjulpet ut i arbeid. Follo Futura er en bedrift eid av kommunen som skal bistå personer som av ulike årsaker faller utenfor arbeidsmarkedet. Relevante NAV-kontor henviser arbeidstakere slik at de ansatte kan kartlegge arbeidsevne, gi karriereveiledning og arbeidstrening. Målet er at samtlige henviste personer skal havne i ordinert arbeid.

Socius spurte lederne hva sosiologene gjør en vanlig jobbhverdag.

– Man tar imot personer til veiledning, motivering, karriereveiledning og kartlegging. Den andre delen er at man har ansvar for et arbeidsområdet, sånn at man også er ute og jobber sammen med personene. Dessuten drifter vi i en kafé i Ås stasjon sine gamle stasjonslokaler. Hensikten med det er at man skal jobbe sammen med bruker og drive observasjoner, veilede dem, slik at de blir i stand til å takle jobben på en allright måte. I neste runde er det jo den veilederen som skal selge dem ut til arbeidsgiver og prøve å få til en jobbmatch.

Sofie sin beskrivelse av jobben sammenfaller med hvordan ledelsen beskriver den:

– Dagene varierer mye her. Jeg har ansvar for oppfølging av ca. 12 jobbsøkere. Målet varierer mellom avklaring av arbeidsevne og jobbsøk. I tillegg er jeg arbeidsleder i bedriftskantinen et par dager i uken. Der tilbyr vi arbeidstrening og arbeidskartlegging. Dagene handler om å følge opp jobbsøkerne, enten gjennom samtaler eller veiledning i kantinen og kontakt med arbeidsgivere. Hvordan jeg legger opp dagene velger jeg i stor grad selv.

Å kunne hjelpe mennesker og føle at de bidrar til noe understreker flere av sosiologene som en viktig dimensjon i arbeidet sitt. Når man i tillegg har en hverdag man selv står ansvarlig for å disponere oppleves jobben som fri og selvstendig, samtidig som den er givende på flere plan. Ellen så ikke for seg at hun skulle havne i Follo Futura på forhånd, men som hun sier:

– Jeg har hele veien hatt lyst til å ha en jobb hvor jeg kan føle at jeg gjør en forskjell – og det gjør jeg nå.

Sosiologi i jobben

Å få brukt faget sitt i jobben er noe alle ønsker. Erlend påpeker at både jobben og faget er allsidig da han blir spurt om han får brukt kompetansen fra sosiologiutdanningen. Erfaring fra kvalitativ metode, både innen intervju- og observasjonsteknikk blir trukket frem. Ellen påpeker også at ulike teorier oppleves som relevant.

– Jeg får bruk for den kunnskapen jeg har fått om velferdsstaten Norge, samt teorier som omhandler identitet, stigma, individualitet, sosialisering i samfunnet og sosial tilhørighet. Det vil si hvor viktig det er for et menneske å tilhøre i et sosialt fellesskap, samt hvor viktig det er for veldig mange å være en arbeidstager i samfunnet.

Arbeidsgiverne selv mener sosiologer passer godt til jobben. Sosiologenes evne til å skifte mellom struktur og individ fremheves som viktig.

– Sosiologer er flinke til å se forskjellige perspektiver, det er viktig å trekke frem. Klarer man å holde seg på et fugleperspektiv i arbeidet med mennesker blir du flinkere til å se mulighetene fremfor begrensningene, for de er der uansett. Å bruke hodet fremfor hjertet på jobb er viktig, for da handler du rasjonelt.  De er flinke til å se perspektiver, og de er flinke til å forstå jobben raskt. Sosiologene vi har ansatt er tusenkunstnere, samtidig som de er flinke til å håndtere en uforutsigbar arbeidshverdag. Og det tror jeg henger sammen med at man er vant til å se komplekse bilder og at man har vært gjennom masteroppgaveskrivinga.

Klarer man å holde seg på et fugleperspektiv i arbeidet med mennesker blir du flinkere til å se mulighetene fremfor begrensningene, for de er der uansett.

Det er bare Sofie som opplever at hun har skrevet en masteroppgave som er direkte relevant for jobben. Hun skrev en narrativ analyse av arbeidsledige sin opplevelse av hverdagen og tanker om fremtiden. For de andre personene trekkes ikke masteroppgaven frem som viktig for jobben, ei eller som avgjørende for at de fikk den. Erlend hevder sin oppgave grenser til det irrelevant for arbeidet han gjør i dag. På tross av det vektlegger likevel arbeidsgiveren masteroppgaven som en god erfaring å ha med seg. Dannelsesaspektet knyttet til å produsere et såpass stort produkt, samtidig som man lærer mye om skriving, er noe som blir satt pris på.

Erlend, Ellen og Sofie sine erfaringer fra arbeidsmarkedet kan være både betryggende og inspirerende for oss vordende sosiologer som forbereder seg på å dra fra Blindern for godt. Om du har skrevet en masteroppgave om fair-play, romfolk eller kvinner i Groruddalen, har du tilegnet deg kunnskap og erfaring som gir deg en unik posisjon som arbeidstaker. Sosiologien gir oss en mulighet til å se verden på ulike måter, noe som åpenbart er ettertraktede egenskaper.  Karrieresenteret fokuserer i sine kurs på at man må bli flinkere til å gjøre disse egenskapene tydelige, og knytte det opp mot arbeidsgiverens krav. Det trenger ikke være så vanskelig med en bakgrunn fra ISS. Dagen kommer der du må troppe opp på et jobbintervju, uavhengig av hvor tyngende arbeidsmengden virker i øyeblikket- enten du leser til eksamen eller skriver masteroppgave. Når det ordna seg for dem, hvorfor skal de ikke ordne seg for oss?