Studentprisen 2015

Studentprisen 2015 skal deles ut under vårens sosiologifestival på Blindern; Sosiologisk Uke. Du kan være med å avgjøre hvem som blir årets heldige vinner.

Studentprisen deles ut til en ansatt/ tidligere ansatt eller en person med tilknytning til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) og sosiologi på Blindern. Studentprisen på sosiologi er ment som en tillitserklæring fra studentmassen. Målet med utdelingen er å skape engasjement blant ansatte for å interessere seg i studentene; også utenfor forelesning.

Hjernerystelse ingen hindring

Studentprisen er blitt delt ut to ganger tidligere. I 2013 ble prisen overrakt professor Fredrik Engelstad og Socius var ansvarlig for utdelingen. Fjorårets vinner var Inger Furseth, med følgende begrunnelse: «Inger Furseth ble ansatt som førsteamanuensis ved ISS for under et år siden, men har på kort tid blitt en synlig figur på instituttet med ansvar for flere fag. Hun stiller opp for Eilert på en kommende filmvisning, og møtte opp på en avlyst faglunsj selv om hun hadde hjernerystelse.». Denne prisen ble delt ut av Arrangementsforeningen Eilert.

Fjorårets vinner, Inger Furseth. Foto: Øyvind Aukrust

Fjorårets vinner, Inger Furseth. Foto: Øyvind Aukrust

Historie

Et nylig funn av en gammel notatbok, tilhørende sosiologistudentenes forening Eilert, viser at sosiologistudentens utdeling av en pris til en ansatt på instituttet har røtter tilbake til 1949. Den neste prisen ble delt ut i 1963 av nystiftede Eilert.

«Omstreiferenes orden» var delt inn i tre grader. «Omstreifer med stav» ble tildelt en student på instituttet med engasjement i studentenes velferd.

«Omstreifer med skreppe» ble utdelt til en magister i sosiologi som arbeidet for sosiologien som fag og som viste engasjement overfor studentene. «Omstreifer med kjerre» var den høyeste orden, og ble gitt til en som «ved sitt arbeid har rettet den internasjonale opinionens øyne mot norsk sosiologi og som i kombinasjon med dette har vist en stadig og vedvarende velvilje og interesse for sosiologistudiet og sosiologistudentene i sin alminnelighet» På listen over Omstreifere med kjerre finner vi blant annet Vilhelm Aubert (1962) og Sverre Lysgaard (1965)

Notatboken inneholder en detaljert beskrivelse av ordenssermonien (utdelingen). Verdt å nevne er punkt 3, hvor det står skrevet at ordenssmottakeren skal motta et dikt med de viktigste data om personen.

Årets utdeling

En komité bestående av medlemmer fra studentforeningene Programutvalget (PU), Socius og Arrangementsforeningen Eilert vil vurdere de innsendte nominasjonene, og komme til enighet om en vinner.

Vinneren av Studentprisen 2015 kunngjøres den 7. april på Supertertetirsdag.

Nominer din favoritt til årets pris! Send en mail med den nominertes navn og begrunnelse til sosiologiskstudentpris@gmail.com innen fredag 13. mars