Blytung oppvekst

Barn i fattige familier i USA risikerer å rammes av to typer blyforgiftning. Den ene kommer fra veggene i hjemmet, den andre fra et våpenløp. Rammes et barn av den første øker risikoen for å rammes av den andre.

Illustrasjon: Fredrik Fjeld Kløvstad

Illustrasjon: Fredrik Fjeld Kløvstad

 

Fordervelse i veggene

Bly er en av verdens farligste miljøgifter. Vannrørene i gamle hus kan inneholde bly, som kommer i drikkevannet. Jorden utenfor huset kan inneholde bly. Blyholdig maling flasser av veggene i gamle og slitte hus. Små barn krabber rundt på gulvet og smaker på det meste, også malingsstøv. Bly har en søtlig smak, så søtlig at romerne brukt det som tilsetningsstoff i vin. Det skal ikke så mye til før det går galt, fryktelig galt. Selv under graviditeten kan blyforgiftning skade kognitiv utvikling i fosteret gjennom morens blyinntak. I boken Tapping into The Wire setter Peter Beilenson og Patrick McGuire det i perspektiv, det skal ikke mer til enn 0.13 gram bly inntatt daglig gjennom munnen fra en hvilken som helst kilde i en måneds tid, før et barn kan ta skade av det. Barnets nervesystem blir tregere, blyet påvirker fysiske og mentale evner.

Verdens helseorganisasjon regner med at 600 000 barn får en psykisk utviklingshemming som følge av blyforgiftning hvert år, på verdensbasis. I USA alene rammes 310 000 barn av blyforgiftning hvert år, blyforgiftning som ikke er så alvorlig at den nødvendigvis gir psykisk utviklingshemming. På verdensbasis regner WHO med at 18 millioner barn blir utsatt for blyforgiftning hvert år. Selv om blyforgiftningens ikke er kraftig nok til å klassifiseres som psykisk utviklingshemmende påvirker den barns kognitive utvikling negativt. Og den rammer ikke alle familier likt.

Dyrt å være fattig

Særlig barn i fattige familier i såkalte «inner-city-neighborhoods», områder med lav-inntektsgrupper med minoritetsbakgrunn, er utsatt for blyforgiftning i USA. Ellen Silbergeld, professor i folkehelse og miljø, kaller det en «ghettofisering av blyforgiftning». I Norge er det kommunene som har ansvar for fattiges boforhold, i USA er det markedet. Fattige familier i USA eier ikke sin egen bolig, de leier den. Selv om blyholdig maling ble forbudt for flere tiår siden finnes malingen fortsatt på veggene i mange slitne hus. Boligene fattige familier leier er ofte i dårlig forfatning, de private eierne ser ingen grunn til å pusse dem opp da de fattige familiene har ikke råd til å betale høyere leie. Fjerning av blyholdig maling kan koste opp til 20 000 dollar per hus. Resultatet blir at utleiere og leietakere stilltiende aksepterer potensielle blyholdige omgivelser, og myndighetene i mange byer prioriterer ikke å kontrollere husstandene for bly og pålegge utleierne å pusse opp, slik loven krever.

Samtidig er ofte kunnskapsnivået lavt. Barn i ikke-gentrifiserte inner-city-neighboorhoods vokser ofte opp i miljøer der de voksne ikke evner å gjøre noe med farene av blyforgiftning for sine barn. Kanskje har ikke de foresatte råd til legebesøket som kreves for å kontrollere om det er unormalt høye konsentrasjoner av bly i barnas kropp.

«Blyforgiftningen påvirker indirekte på mange måter, som gjennom skoleverket, men også direkte på en annen type blyforgiftning.»

Blyforgiftningen som barn følger deg til inn i voksen alder. Kognitiv utvikling er svært viktig for dine livssjanser senere i livet. De blyforgiftede barna henger etter i skolen. De ender opp i spesialklasser, som i offentlig finansierte skoler i USA ikke i nærheten av så gode som i Norge. De fungerer ofte mot sin hensikt, som en nettverksbygging til kriminelle miljøer. Blyforgiftningen påvirker indirekte på mange måter, som gjennom skoleverket, men også direkte på en annen type blyforgiftning.

Blyforgiftning i kuleform

«Woke up this morning hearing shots below my project window / The TV´s on from playing all night on Nintendo / Jumped out of bed tryin´ to see what´s up with all the noise and / I see somebody else has caught a case of lead poison» rapper undergrunnhelten Masta Ace i sangen Block Episode. Han referer ikke til blyforgiftning fra maling, men fra skytevåpen. Blyforgiftning brukes her som en eufemisme om å bli skutt. I USA er dette en veldig vanlig type «blyforgiftning».

I TV-serien The Wire figurerer tidenes anti-helt, Omar Little, som lever av å rane doplangere. Omar har forståelig nok mange fiender med store arsenal av våpen, men Omar dør ikke som følge av blyforgiftning gjennom en klassisk «shoot-out» med fiendene sine. Han skytes av Kenard, en 12 år gammel gutt. I boken Tapping into The Wire beskriver forfatterne scenen, og peker på at Omars eufemistiske blyforgiftning gjennom våpenløpet kan være påvirket av Kenards faktiske blyforgiftning som liten. Forskeren David C. Bellinger finner sammenheng mellom blyforgiftning og kriminell løpebane i ungdoms- og voksenalder. Blyforgiftede barn har større risiko for å være voldelige, bruke/selge narkotika og stjele i voksen alder. I serien følger vi Kenard på skolen, en arena han ikke mestrer særlig godt med sine adferdsproblemer. Da trives han bedre på gata med doplangere, hvor hans voldelige adferd passer inn. Blyforgiftningen som barn er selvfølgelig ikke direkte årsak til at Kenard påfører Omar blyforgiftningen fra en kule, men den kan ha påvirket. Det finnes ingen kur for psykisk utviklingshemming som følge av blyforgiftning. Det eneste som kan hjelpe på den voldelige adferden er adferdsterapi. Adferdsterapi er i USA et privat helsegode, et gode barn av fattige familier ikke har tilgang til. Barn av fattige familier løper høyere risiko for å bli utsatt for dobbel blyforgiftning, én fra hjemmets vegger i barnealder, og én med dødelig utfall fra våpenløpet i voksen alder.