Bloggende foreldre

Mamma- og pappabloggere skriver om livet som foreldre og opplevelser, erfaringer og tanker knyttet til foreldrerollen. Gir bloggene et realistisk bilde av denne rollen?

Mamma- og pappabloggene gir innblikk i livet som foreldre. Bilde: Skjermdump fra http://mammatilmichelle.blogg.no og http://pappahjerte.blogg.no

Mamma- og pappabloggene gir innblikk i livet som foreldre. Bilde: Skjermdump fra http://mammatilmichelle.blogg.no og http://pappahjerte.blogg.no

Sosiolog Jan Frode Haugseth definerer en blogg som et fenomen basert på publisering av egenprodusert innhold, som regel i form av tekst, bilder og/eller video. Bloggen er en måte for mennesker å kommunisere gjennom blogginnlegg og kommentarer, på tvers av alder, kjønn, sosial bakgrunn og geografisk rom. Bloggen fasciner, underholder, engasjerer og skaper debatt. Mange leser blogger hver eneste dag, andre blogger selv. Den største bloggdelingstjenesten i Norge er Blogg.no, med over 800.000 registrerte blogger. 77 prosent av disse er jenter som publiserer en til fire blogginnlegg per dag. Den norske bloggsfæren er dominert av det som ofte kalles rosabloggere. Ifølge blogger og markedsfører Thomas Moen kan rosabloggere defineres som unge kvinner mellom 15 og 25 år som skriver om livene sine, produkter og mote. Mamma- og pappabloggere kan sees som en temabasert underkategori av rosabloggere. Men hva skriver mamma- og pappabloggere om? Er det stor forskjell mellom mammabloggere og pappabloggere? Gir bloggene et realistisk bilde av foreldrerollen?

Selvrefleksjon

Mamma- og pappabloggere er en temabasert underkategori av rosabloggere. Mange norske toppbloggere, som lever av åblogge og topper listene over de mest leste bloggene i Norge, er mamma- og pappabloggere. Bloggsjangeren, med sin muntlige og personlige stil, åpner for selvrefleksjon, selvpresentasjon og identitetskonstruksjon. Bloggen gir den som blogger muligheten til å dele opplevelser, meninger og erfaringer. Mamma- og pappabloggene gir et innblikk i livet som foreldre og tanker, følelser og opplevelser knyttet til denne rollen. Bloggerne gir daglige oppdateringer fra livene sine og skriver om alt fra produkter de har kjøpt, hva de har gjort, tanker om det å være mamma eller pappa og utfordringene de møter i hverdagen. For både mamma- og pappabloggere er det bloggeren som står i fokus. Bloggerne deler bilder av og skriver om barna, alt fra hva de har gjort og sagt, til hvordan de forandrer seg når de blir eldre. Det er allikevel bloggeren selv som står i fokus og bloggene skrives fra en mamma eller en pappas perspektiv.

Mamma- versus pappabloggere

På mamma og pappablogger står bloggeren selv i fokus og innleggene skrives fra bloggerens perspektiv. Den største forskjellen mellom mamma- og pappabloggere er nettopp forskjellen i perspektiv. En pappablogger er mann og pappa, en mammablogger er kvinne og mamma. Spesielt det å vente barn og selve fødselen oppleves forskjellig for en mann og en kvinne. å være foreldre, ta seg av og oppdra et barn, er noe mange gjerne gjør sammen i dagens Norge. Foreldrerollen som beskrives i bloggene, de erfaringene og tankene mamma- og pappabloggerne deler, er ofte de samme. Når det gjelder skrivestilen er forskjellene små. Både mamma- og pappablogger er preget av den personlige stilen og det uformelle, muntlige språket som kjennetegner bloggsjangeren. De skriver om hverdagslivet og foreldrerollen. De deler mange bilder. Ofte slipper de til partneren sin og lar ham eller henne skrive gjesteinnlegg, noe som kan være med påå utjevne denne forskjellen. Hvorfor forskjellen er såliten er vanskelig åsi. Det kan skyldes at den norske bloggsfæren er preget av at flesteparten av bloggerne er unge jenter mellom 15-25 år og at det er nettopp disse som avgjør hvordan sjangeren har blitt og utvikler seg videre. Mange av mamma- og pappabloggerne er også selv i denne aldersgruppen.

«Ved å strategisk velge ut hva de ønsker å dele, styrer bloggerne det inntrykket leserne får av dem.»

Strategisk selvpresentasjon

Bloggene er personlige og bloggerne deler mye. Samtidig er det mye de velger å ikke dele. Sosiolog Erving Goffman skiller mellom frontstage, der individene spiller sine roller, og backstage, der rollene konstrueres. Sosiolog Anne Krogstad kaller bloggen for midtscenen, et sted mellom frontstage og backstage. Bloggeren velger ut ting fra backstage som de viser frem på denne scenen, skriver Krogstad. Ved å strategisk velge ut hva de ønsker å dele, styrer bloggerne det inntrykket leserne får av dem. Medieviter Ida Aalen hevder at i sosiale medier deler man ofte kun det beste av seg selv og konstruerer det hun kaller for en idealisert, virtuell identitet. Andre studier viser derimot at bloggere gjennom å vise både sine positive og negative sider og dele både oppturer og nedturer, ønsker å fremstå som ekte og gi et autentisk bilde av seg selv. Mamma og pappabloggene gir et innblikk i foreldrerollen og hvordan denne er. Samtidig gir den ikke et fullstendig bilde av denne rollen, men av utvalgte tanker, erfaringer og opplevelser som bloggeren selv velger å dele.