Sosiologisk uke: 7.-10. april 2015

Ideen om sosiologifestival på Blindern kom for første gang på bordet rundt 2011. Tanken var å skape noe mer enn en vanlig uke på Blindern. Lete fram engasjementet. Oppdage nye ting. Diskutere, utforske og samle alle sosiologistudentene ved Universitetet i Oslo på en eller annen måte. I 2012 gikk ideen fra ville rykter til faktisk festival. Sosiologisk Uke ble satt i gang med Arrangementsforeningen Eilert som initiativtaker under temaet «medborgerskap». Fra åttende til tolvte april 2011 ble det arrangert faglunsj, filmvisning på Chateau Neuf og på Blindern, bedriftsbesøk, sosiologen i arbeid, fagkritisk dag og supertertetirsdag før uka ble rundet av med debatt om medborgerskap på Litteraturhuset.

Innholdet kjenner alle venner av Eilert godt fra før, men i løpet av uka var arrangementene enda bedre og nærmere i tid. Uka var en suksess med høydepunktet i debatten med et panel bestående av Fredrik Engelstad, Kari Steen-Johnsen og Thomas Hylland Eriksen.

Østad2

Er ikke alle uker sosiologiske?
Selvsagt er de det, men dette blir en uke med stor U. Nå, nesten to år senere er en ny Sosiologisk Uke under planlegging med temaet Globalisering. Denne gangen med flere initiativtakere, flere arrangementer og større ambisjoner. I tillegg til Arrangementsforeningen Eilert kommer Programutvalget for Sosiologi og Socius til å delta i planlegging og gjennomføring. Samtidig vil vi fokusere på nyskapning og blant annet dele ut Studentprisen på Sosiologi. I en hel uke blir det med andre ord sosiologi-arrangementer flere ganger om dagen. Før, under og etter forelesning vil derfor Det Sosiale Rom, auditoriene på Eilert Sundt, U1 med mer være noen av arenaene for faglig påfyll. Det vil være steder hvor man kan bli kjent med andre sosiologiinteresserte, og aller viktigst blir de arenaer for å feire oss selv og faget vårt. Når uka nærmer seg slutten blir overgangen enkel til Studietur til Berlin med avreise lørdag! Pensum må du med andre ord lese ferdig før påske, for april er herved reservert.

Østad1

Østad3

For nyheter om Sosiologisk Uke, følg med på Arrangementsforeningen Eilert på facebook, twitter eller instagram. #eilertuio