Arbeidslivsgruppa og Bedriftsbesøk til Oslo Fengsel

Arbeidslivsgruppa og Bedriftsbesøk til Oslo Fengsel

 

Arbeidslivsgruppa er en del av Arrangementsforeningen Eilert, som arrangerer det meste som skjer på sosiologi. Alt fra tertetirsdag til møte med professorer. Med Arbeidslivsgruppa får man sjansen knytte kontakter til arbeidslivet, noe som er verdifullt for fremtiden. For med så mange valgmuligheter, kan det være vanskelig å vite hva man vil.

 

Arbeidslivsgruppa har ansvar for to typer arrangementer, «Sosiologen i arbeid» og bedriftsbesøk.  Sosiologen i arbeid foregår på U1 på Blindern. Her får vi besøk fra sosiologer, som forteller om deres erfaringer, svarer på spørsmål og gir tips som kan være lure å ta med seg videre. Bedriftsbesøkene er populære arrangementer. Her er det vi studentene som besøker ulike bedrifter. Tidligere har vi vært hos UDI, Pro Senteret, PST og Oslo fengsel – som alle var store suksesser.

 

 

Bedriftsbesøk i Oslo Kretsfengsel

 

19. februar reiste 20 spente sosiologistudenter på besøk til Oslo Kretsfengsel. Her møtte vi Kristina V. Lægreid som er utdannet sosiolog og jobber som inspektør i Oslo fengsel. Ved ankomst måtte vi gjennom sikkerhetskontroll, og det var tydelig at fengselet, som en alvorlig institusjon, preget stemningen. Vi begynte med å lære om fengselet og litt om jobben til Lægreid, hvor den sosiologiske tilnærmingen var verdifull. Etter en kort innføring i Lægreids arbeidsdag, fikk vi en lengre omvisning både ute og inne i fengselet. Vi fikk se på en celle, besøke ulike avdelinger, og prate med innsatte. På den strengeste av avdelingene var de innsatte låst inne i de fleste av døgnets timer, mens den andre, Tog, var kontraktsbasert. Her hadde de innsatte større frihet, og enkelte privilegier. På Tog ble det arbeidet målrettet mot løslatelsen, og hvordan innsatte skal møte samfunnet utenfor murene på best måte.

 

 

Høstens bedriftsbesøk er allerede under planlegging, men det er ikke for sent å bli med i arbeidslivsgruppa. Vi tar i mot alle med åpne armer!

 

 

Martine Styrvold og Anne Marte Grønfur