«Pappa måtte prøve seg med tre han»

I dagens samfunn er det stadig flere menn som får barn i flere omganger, eller i løpet av flere kull. Dette er da ofte med forskjellige mødre for hvert kull. Hvorfor velger kvinner i større grad menn som allerede har barn fra før av når de skal starte en familie?

De «pent brukte mennene» med flere barnekull blir stadig mer vanlig. Foto: Andreas William Lopez Navarro

De «pent brukte mennene» med flere barnekull blir stadig mer vanlig. Foto: Andreas William Lopez Navarro

Min egen pappa er en av de som faller innenfor denne kategorien, nemlig «pent brukte menn». Min bror, min søster og jeg har alle sammen forskjellige mødre. Min tante har sagt at når hun beskriver familieforholdene til sin bror, får hun ikke alltid de beste reaksjonene. Hvem er denne mannen? tenker de kanskje. Statistikken viser muligens noe annet enn det de fleste ville ha trodd.

An-Magritt Jensen, professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim, hever at det er en spesiell type menn som ofte blir disse «pent brukte mennene». Dette er menn med en høy sosial status og høy inntekt, de er også ofte i den middelaldrende klassen. Psykolog Peder Kjøs spekulerer i at disse mennene muligens er mer attraktive fordi de har mer penger, høyere stillinger og mer livserfaring.

Kvinner foretrekker i større grad enn før «pent brukte menn» som fedre for sine barn. Han kan, med sine gode ressurser ofte framstå som mer interessant enn en «ubrukt mann» med dårligere utdanning og inntekt.

En rapport fra SSB viser at fedre med høy inntekt har mer samvær med barna sine i det daglige enn ferde med lav inntekt. Dette kan muligens gi kvinner en forestilling om at menn med høyere inntekt vil være mer passende å inngå et samlivsforhold med, da de selv vil ønske å ha en viktigere rolle i sitt barns liv.

Det at stadig flere kvinner velger menn som har fått barn fra før, har muligens ført til at det nå er en økende andel barnløse menn. I 2013 var nesten hver fjerde mann som var bosatt i Norge barnløs ved fylte 45 år. Denne andelen økte fra 14 til 23 prosent mellom 1985 og 2012. Det som her er interessant, er at barnløsheten blant kvinner har holdt seg forholdsvis lav og stabil.

Forklaringen på denne høye andelen av barnløse menn ligger dermed nettopp i det at stadig flere menn får barn med mer enn én kvinne. Det at stadig flere menn får barn i flere omganger, betyr at en kvinne som kunne ha valgt en barnløs mann, ofte heller velger en mann som har barn fra før av.

Min egen pappa kjenner seg igjen i dette mønsteret. Han har selv merket at kvinner ser på det som en positiv egenskap at han har hatt barn fra før av og har dermed også vært etablert tidligere. Muligens er det denne «interessen» det ligger i, at disse mennene har vist at de vil noe med livet sitt.

En annen faktor han peker på, er evnen til å prøve på nytt når man ikke lykkes. Et samlivsbrudd er vanskelig for de fleste, men viser du at du klarer å «komme deg på beina igjen» og vil prøve på nytt, ses dette på som en meget positiv egenskap. Det viser at du er en som ikke gir opp, du er en man kan stole på.

Kari Skrede kommer med en annen hypotese, som både kan forklare hvorfor menn velger å få flere kull, men også hvorfor kvinner velger å få barn med disse mennene som har barn fra før av. Mannen vil ha lært av sine feil i første samliv, og vil gjennom dette ha et ønske om å gjøre det bedre neste gang.

Det at kvinner har fått en sterkere posisjon i samfunnet gjør at de kan være mer selektive i valg av partner. En stor grad av kvinner ønsker seg barn, og vil dermed velge en partner de føler seg sikker på at også ønsker dette.

På grunn av biologien haster det mer for kvinnene å bestemme seg for om de vil ha barn eller ikke, menn har mulighet til å bli fedre gjennom stort sett hele sitt voksne liv. På grunn av denne «biologiske klokken» kan det hende at kvinner blir tiltrukket av menn som kan bevise at de har lykkes tidligere, slik at de har en viss garanti for at de vil lykkes igjen.

Min yngste søster på syv år trengte litt forklaring for å forstå hvordan alt hang sammen, hvorfor var ikke hennes mamma også vår mamma? Etter at pappa hadde forklart henne hvordan alt hang sammen, satt hun en stund og så på ham før hun sa: «Pappa måtte prøve seg med tre han».