De vakrestes rett

Vakre mennesker har det lettere enn andre.  I denne artikkelen vil du se hvorfor det har seg slik.

DØRÅPNER: Skjønnhet kan åpne mange dører som kanskje ellers ville ha vært lukket. Foto: Freddycat1/ Flickr

DØRÅPNER: Skjønnhet kan åpne mange dører som kanskje ellers ville ha vært lukket. Foto: Freddycat1/ Flickr

Om skjønnhetsindustrien

Det er mye penger i skjønnhet. Ifølge The Economist omsetter sminke, hud- og hårpleie, parfyme, kosmetisk kirurgi, helseklubber og slankepiller, for over 160 milliarder dollar i året. Skjønnhetsindustrien er estimert å vokse opp mot 7 % årlig, noe som er nesten det dobbelte av veksten til vestlige lands bruttonasjonalprodukt til sammen.

I følge The Economist bruker amerikanerne mer penger på skjønnhet enn de gjør på utdannelse. Denne måten å bruke penger på er ikke nødvendigvis bare ren og skjær forfengelighet, det kan også anses som svært logisk.  Det viser seg at det å være pen, eller bare det å ikke være stygg, kan ha store fordeler.

Hva man synes er tiltrekkende varierer fra person til person og kultur til kultur, men det finnes enkelte trekk som ofte blir sett på som vakkert; det å ha plettfri hud, et symmetrisk ansikt, en symmetrisk kropp og det å ha fravær av tegn på aldring.

Skjønnhet på datingmarkedet

Ifølge evolusjonspsykologer sender utseendet ditt ut signaler om hvor godt evolusjonært tilpasset du er til å gi friske avkom. Er man ansett for å være vakker vil man da ha en bedre sjanse til å velge en partner man selv anser å være godt evolusjonært tilpasset. Videre tyder en god del forskning på at attraktive mennesker er ansett for å være bedre elskere, ha bedre utvalg av partnere og større sannsynlighet for å gifte seg.

Studier fra Kina viser at menn som har uattraktive koner tjener 10 % dårligere enn gjennomsnittet. Dette kan blant annet skyldes at attraktive kvinner kan sies å ha bedre valgmuligheter enn de som ikke er det, og at de dermed velger de mennene som har høyest status og best inntekt. Man kan si at kvinner muligens bytter sin skjønnhet mot rikdom. Den samme forskningen fra Kina konkluderte også med at attraktive mennesker som regel finner seg attraktive partnere med vellykkede jobber. Men det er viktig å huske at folk som regel velger en partner som er lik seg selv. Rike, vellykkede menn søker ikke bare etter pene kvinner, men pene kvinner med høyere utdanning.

Men det å være vakker kan ha flere fordeler enn kun på datingmarkedet. Skjønnhet kan også gjøre at du blir behandlet bedre som elev, som ansatt eller som tiltalt i en rettssak. Det viser seg også at pene barn blir behandlet bedre både av fremmede og av egne foreldre.

STORE VERDIER: Ifølge The Economist omsetter sminke, hud- og hårpleie, parfyme, kosmetisk kirurgi, helseklubber og slankepiller, for over 160 milliarder dollar i året. Foto: Pictures of Money/Flickr

STORE VERDIER: Ifølge The Economist omsetter sminke, hud- og hårpleie, parfyme, kosmetisk kirurgi, helseklubber og slankepiller, for over 160 milliarder dollar i året. Foto: Pictures of Money/Flickr

Skjønnhet gjennom livet

Skjønnhet påvirker oss fra vi er født. Forskning viser at babyer gir mer oppmerksomhet og stirrer lengre på voksne med symmetriske ansikter, og at vakre babyer til gjengjeld får mer oppmerksomhet fra voksne. Dette gjelder også barns egne foreldre. Forskning viser at vakre barn blir mer tatt på, at de får flere smil og mer oppmerksomhet fra voksne.

Denne positive oppmerksomheten stopper ikke når man er barn, men fortsetter inn i skoleårene, der attraktive barn får mindre kjeft og mer positiv oppmerksomhet. Attraktive barn får høyere forventninger til deres skoleprestasjoner av lærere. Det er kanskje ikke så rart siden attraktive mennesker også blir sett på som snillere, mer generøse, mer kompetente, ærligere og smartere enn de som er mindre attraktive. Attraktive elever får også litt bedre karakterer på skolen, og har større sjanse for å ta høyere utdannelse. Noe som kanskje kan skyldes at lærere tenker høyere om barn som er pene, og dermed også gir de bedre karakterer.

Noen har spekulert i om denne positive behandlingen gjør at attraktive mennesker blir dårligere tilpasset voksenlivet, blant annet fordi de har fått mindre motstand som barn, og dermed har de ikke blitt orientert i like stor grad om «livets harde realiteter». Det viser seg derimot at det motsatte ser ut til å være tilfellet. Mennesker som blir ansett som lite attraktive klarer seg dårligere i voksenlivet enn de som er attraktive. Om dette er på grunn av at de har fått mye motgang eller fordi de fortsetter å bli negativt diskriminert, er vanskelig å si noe om, men det kan også tenkes at det kan dreie seg om forsterkende effekter.

Undersøkelser gjort i arbeidsmarkedet i USA viser at arbeidsgivere vanligvis ansetter de mest attraktive jobbsøkerne. De som er lite attraktive har  7 prosent mindre sjanse for å bli innkalt til jobbintervju, mens de som er attraktive har 10,3 prosent sjanse for å bli innkalt.

I sin bok Beauty Pays viser økonomen Daniel Hamermesh at ansatte som er over gjennomsnittlig pene får bedre betalt, og er estimert å tjene så mye som 140.000 dollar mer i året enn gjennomsnittet. Ansatte som blir ansett som uattraktive tjener 90.000 mindre enn gjennomsnittet. I den populære boken Tenke, fort og langsomt sier økonomen Daniel Kahneman at man kan spå utfallet av et presidentvalg ut ifra hvem av kandidatene som er mest attraktive. Til og med «quarterbacks» i amerikansk fotball tjener mer jo penere de er. Verst ut kommer overvektige kvinner som tjener 2.62 dollar mindre i timen enn gjennomsnittet.  Vi er altså svært preget av å ha «positive fordommer» mot pene mennesker. Enten vi liker det eller ei, påvirker underbevisstheten oss i større grad enn det vi tror.

Blant annet viser det seg at vi antar at folk som vi liker er høyere enn det de er, mens folk vi ikke liker, antar vi er lavere. For eksempel, hvor høy tror du Bush jr. er? Og hvor høy tror du Obama er? Svaret er at Obama er 1,85 cm og at Bush er 1,82 cm, det er altså bare 3 cm som skiller dem. Hvem du tipper er høyest av de to avslører i følge denne teorien hvem av dem som du liker best.

Lovlig vakker

Attraktive mennesker har også en fordel i rettsaker. Undersøkelser har vist at de som regel får mindre bot og kortere straff. En studie viste også at det var mer sannsynlig at tiltalte ble erklært skyldig hvis offeret var ansett som attraktivt. Tiltalte som ble sett på som lite pene ble i gjennomsnitt funnet skyldig av 82 % av jurymedlemmer, mens attraktive mennesker ble funnet skyldig av 52 % av jurymedlemmer. For mindre alvorlige forbrytelser får attraktive mennesker mildere straff, og attraktive ofre får større summer i erstatning. Sigall og Ostrove  viste i en studie fra 1997  at det derimot var en ulempe å være pen i retten, hvis du hadde begått underslag eller svindel. Dette kan muligens være fordi man tenker at personen har brukt sitt vakre ytre nettopp for å lure andre, derfor vil juryen muligens føle en trang for å sørge for at de heller ikke blir lurt.

Deborah Rhode, jusprofessor ved Standford University og forfatter av boken The beauty bias hevder at diskrimineringen mot mindre attraktive mennesker er så omfattende og alvorlig at man burde lage lover som forbyr å diskriminere mot folks utseende. I følge Rhode er diskriminering på basis av utseende et hinder for en persons frihet og rettigheter. Videre argumenterer hun for at det gjenforsterker visse gruppers plass i samfunnet, og hindrer sosial mobilitet. For eksempel er overvekt konsentrert i større grad hos fattige, enn hos rike, og det kan dermed øke sjansen for at man blir diskriminert i enda større grad.

Skjønnhet i filmer

Filmindustrien er kjent for å ha en sterk preferanse for pene mennesker. Som regel er «helten» vakker, snill og atletisk. Den «onde» er  gjerne stygg og har fysiske defekter. Andre trekk er gjerne at «den onde» går i mørke klær og at han eller hun er eldre en «helten». I Grease har for eksempel helten «Danny» en plettfri hud sammenlignet med skurken som har dype arr. Slike eksempler er lette å finne i de fleste filmer.

Er det mulig at regissørers underbevissthet viser oss hvordan de antar at snille og slemme mennesker ser ut i filmene de lager? Man kan også lure på om filmer er med på å gjenforsterke de negative fordommene man har fra naturens side mot lite pene mennesker? Hvis man bare er vant til å se de som er overvektige og aldrende bli fremstilt som de «onde» på film, kan man da utvikle et enda mer negativt syn på mennesker som man anser som uattraktive og et enda mer positivt syn på mennesker som man anser som pene?

Bimboeffekten

Det er riktig nok ikke bare fordeler ved å være attraktiv, ihvertfall ikke for kvinner. Attraktive kvinner kan faktisk ha en ulempe når de søker til såkalte «maskuline jobber» som brannmann eller politi, viser forskning fra USA. Dette kan ha en sammenheng med at attraktive kvinner blir sett på som «feminine», og at «feminine egenskaper» blant annet er forbundet med det å være moderlig og passiv. Noe som passer dårlig inn i hvordan man tenker at en brannmann/dame eller en politimann/dame skal være. Der mannlige egenskaper gjerne blir forbundet med det å være aggressiv, at man tar større risiko og at man er fysisk sterkere.

Videre viser den samme forskningen at attraktive menn og kvinner har færre venner av det motsatte kjønn, muligens fordi det motsatte kjønn oftere forelsker seg i dem, og at det dermed er vanskeligere å opprettholde eller i det hele tatt lage vennskapelige relasjoner med det motsatte kjønn.

En annen studie, også fra USA, viste at folk oppfattet attraktive kvinner som forfengelige, uærlige, mindre moralske, at de bryr seg mindre om andre, og at de er mer seksuelt provoserende enn kvinner som er mindre attraktive. En annen studie viste også at folk så på attraktive damer som statussøkende, snobbete, at de hadde større sjanse for å skille seg og at folk antok at de hadde større sjanse for å være utro mot sin partner. Samtidig kan man si at den negative siden med å være vakker, kan veie opp mot alle fordelene den gir. Forskning viser videre at vi også oftere tilgir vakre mennesker.

En fordel å være høy (på seg selv)

En annen faktor som kan påvirke om folk anser deg som attraktiv eller ikke er høyde.  Flere studier viser at det er en sammenheng mellom høyde og inntekt. I en studie fra USA viste at høye folk tjener 789 dollar mer i året per «inch». Den samme studien viste også at  høye folk også er litt smartere enn gjennomsnittet.  Dette kan muligens ha noe å gjøre med at de som er høyere enn gjennomsnittet blir lagt mer merke til og at de dermed får mer stimuli enn gjennomsnittet. Økt oppmerksomhet kan igjen være med på å øke selvtilliten og troen på seg selv.

Forskeren og økonomen Daniel Aryeli mener at det videre er en sammenheng mellom når man blir høy og inntekt. I en studie fant Aryeli og teamet hans en sammenheng mellom det å være høy i ungdomsårene og høy inntekt senere i livet. De konkluderte med at de som skjøt opp i været relativt tidlig i puberteten, men endte opp med å ikke bli fullt så høye, fortsatt nøt de samme fordelene senere i livet som de som var over gjennomsnittlig høye. Denne studien kan peke på hvor viktig det er å ha selvtillit og hvor viktig identitetsbygging kan være i ungdomsårene.

Skjønnhet er makt

Fordelene som det å være vakker gir kan sies å være ganske urettferdige. Samtidig ser det ut til at det er håp for de som ikke har blitt «velsignet fra naturens side» fordi selvtillit også er viktig for hvordan andre oppfatter deg. Det ser dermed ut til at det er en gjenforsterkende positiv mekanisme mellom selvtillit og det å bli ansett som attraktiv. Hvis man er attraktiv har man som regel god selvtillit, og har man god selvtillit har man også større sjanse for å bli oppfattet som attraktiv. Selvtillit og skjønnhet er dermed to faktorer som er svært fordelaktige å ha i livet sitt.

Skjønnhet kan åpne mange dører som kanskje ellers ville ha vært lukket. Det å bli ansett som attraktiv kan gi fordeler som bedre tilgang til jobb, høyere lønn, større sjanse for å bli forfremmet, en rikere partner, en mer attraktiv partner, mer tilgivelse og bedre selvtillit. Alt i alt er det dermed kanskje ikke så rart av vi bokstavelig talt investerer i eget utseende.