Sosiologi + uke = suksess!

4. – 8. april ble det avholdt en hel uke (du leste riktig!) til faget sosiologi. I løpet av uka understrekte arrangementsforeningen Eilert fagets mangfold ved en rekke arrangementer og aktiviteter.

TIRSDAG: Gunnar C. Aakvaag vant Studentprisen 2015

TIRSDAG: Gunnar C. Aakvaag vant Studentprisen 2015

Først og fremst kan man spørre seg, hva er en sosiologisk uke? Ut i fra navnet kan det være så mangt. Sosiologisk uke har vært arrangert før, og er på en måte en slags aktivitetsuke. I løpet av uka skjer det debatter, foredrag, utdelinger og fester. Hva har alt dette til felles? Det blir linket opp til ett overordnet tema, som blir belyst gjennom de ulike arrangementene.

Temaet for denne uken var globalisering, et tema som har blitt mer og mer relevant de siste 15-20 årene. Globalisering er et begrep som er meget omfattende og det kan være vanskelig å få grep om det på egenhånd. Under de forskjellige arrangementene ble det tatt opp ulike problemstillinger som gikk inn under temaet, blant annet terrorisme, overvåking og globalisering i arbeidslivet.

Tirsdag: supertertetirsdag og film

Etter påsken ble hele uken sparket i gang med utdeling av studentprisen 2015. Den gikk til postdoktor Gunnar C. Aakvaag. Dette skjedde samtidig som supertertetirsdag(!), et klassisk sosiologisk arrangement som kort kan oppsummeres som akademisk kaffe og kake. Det som skilte denne tertetirsdagen fra andre var et større omfang i både kakeutvalg, oppmøte og selvfølgelig utdelingen av studentprisen. Forfatteren av denne artikkelen var med på å dele ut nevnte pris, og da jeg skuet utover publikum og så kakebiter og fornøyde ansikter, skjønte jeg at dette var en pangstart på sosiologisk uke!

Etter supertertetirsdag var det klart for filmvisning. Filmen var Gattaca fra 1997, med Ethan Hawke og Uma Thurman. Gunnar Aakvaag viste seg på dette arrangementet også og introduserte filmen, med hans tolkning av temaet overvåkning og genetisk sortering. De fleste som deltok på dette arrangementet vil si at de fant Aakvaags linjer mellom genetisk kontroll og dagens samfunn veldig spennende. Filmen fengslet også de 20 deltagerne som hadde møtt opp. Lederen av Sosiologisk Film, Kristian Hjelde, sa selv at han fikk inntrykket at publikum satt like fengslet som han! Kinoledere verden over vil være enig i at det er ett bra tegn.

Torjussen3

Onsdag: «kan sosiologien gjøres mer relevant for arbeidslivet?» 

I regi av PU (Programutvalget på sosiologi) ble det holdt en debatt på U1. Denne debatten tok for seg hvordan sosiologien kan legges opp til å gjøre overgangen fra studie til arbeid glattere. Deltagerne var Martha Lynne, Ragnvald Kalleberg, Katrine Fangen og Gisle Hellsten. Alle var skrubbsultne da de kom til arrangementet, men det hadde PU forutsett og disket opp med pølser og potetsalat. Dette har de gjort før! Debatten tok mange interessante vendinger og det var en enighet i panelet at sosiologien kan bygge sterkere broer til norskt arbeidsliv og jobb etter fullført studie. Publikum fikk også lov til å stille spørsmål på slutten, men de aller heldigste var panel-deltagerne som fikk med seg en flott PU-t-skjorte som takk for oppmøte!

TORSDAG: Sosiologisk Forum arrangerte samtale om terror

TORSDAG: Sosiologisk Forum arrangerte samtale om terror

Torsdag: faglunsj «debatt om terror»

Den sosiologiske uken hadde ikke vært komplett uten en faglunsj fra sosiologisk forum! De var så heldige å få med seg deltagerne Tore Rafoss, Kari Steen-Johnsen, Jon Rogstad og Mette Andersson. For den som ikke vet hva en faglunsj er for noe, så er det en debatt om et utvalgt tema, det er åpent for alle og det serveres mat og drikke! Denne faglunsjen tok for seg hvordan terrortrusselen fra sommer 2014 påvirket oss som nasjon. Leder i sosiologisk forum Aurora Berg forteller at debatten utviklet seg til å bli veldig spennende og alle deltagerne kom med gode innspill. Det må også nevnes at oppmøte var meget bra, rundt 35 mennesker dukket opp for å delta på lunsjen. Forum setter opp dette som en stor suksess, noe de har god grunn til!

«Det skal godt gjøres å finne et arrangement i sosiologisk uke som ikke passer for enhver!»

Så nå vet du bedre hva en sosiologisk uke innebærer, det er stor rekkevidde i de ulike tingene som blir arrangert. Det er også en utrolig fin kombinasjon av det faglige og det underholdende, ofte kombinert. Det skal godt gjøres å finne et arrangement i sosiologisk uke som ikke passer for enhver! Arrangementsforeningen Eilert søker hele tiden nye medlemmer for å gjøre hvert arrangement bedre en neste, så ta kontakt hvis dette er noe for deg!

FREDAG: Sosiologien i arbeid etterfulgt av fest. Alle foto: Arrangementsforeningen Eilert

FREDAG: Sosiologien i arbeid etterfulgt av fest.
Alle foto: Arrangementsforeningen Eilert