«Pornokultur?» (!)

Hva har skjønnhetspress, transatlantisk slavehandel og seksualundervisning til felles? Porno, så klart.

Det rår ingen tvil om at porno har et stort omfang i det moderne samfunnet. En tredjedel av all innhold på internett er pornografisk. Norske barn i alderen 9-16 år ser mest på nettporno i Europa, 34% mot 14% på resten av kontinentet. Et av verdens største pornonettsteder, PornHub, kartla sine brukeres pornovaner, og statistikken viste at Norges befolkning bruker i gjennomsnitt lenger tid på porno enn andre land. Mennesker har til alle tider vist interesse for andres seksualitet, fra erotiske hulemarier fra steinalderen til seksuelle tempelutsmykninger. Senere la sterke puritanske krefter lokk om den så tidligere utbredte og usensurerte seksualiteten. I vår tid har de religiøse begrensningene på seksualiteten måtte vike for modernitetens liberaliserende krefter. Er utbredelsen av porno et uunngåelig ledd i den seksuelle frigjøringen eller en problematisk tilnærming til seksualitet?

Grace Tabea Tenga

Illustrasjon: Katrine Dåstøl

Selv om sex har vekket interesse hos mennesket siden tidenes morgen, har porno  som moderne massekonsumpsjon røtter fra den transatlantiske slavehandelen. Slaver som en trodde kunne få sunt og sterk avkom, ble avlet sammen av eierne, selv om de var gift med andre slaver. Om slaveeieren mistenkte at de ikke prøvde godt nok å få barn, ble de tvunget til å ha samleie foran slaveherren. Praksisen med å overvåke slavers sex forsikret slaveeierne nye sterke slaver og pirrende underholdning som senere gikk under navnet «sex farms». Gruppesex med partnerbytte ble gradvis inkludert for underholdningens skyld. Det var ikke uvanlig at slaveeierne deltok i praksisen selv, da gjerne mange slaveherrer på en eller få slavekvinner. Slavekvinner ble ansett som fritt vilt, da lover sa at slavekvinner var promiskuøse av natur og dermed ikke kunne bli voldtatt. Mange av de seksuelle praksisene som foregikk i sex farms, er gjenkjennelig fra dagens pornografi – orgier, gangbangs, dyriske svarte kvinner og velutrustede svarte menn. Porno har senere utvidet repertoaret av stereotypiske og som oftest nedsettende framstillinger av personer med ulik bakgrunn. Asiatere blir fremstilt som lydige og underdanige, sør-amerikanere som lette på tråden og hvite som
eksperimentelle. Hvordan preger pornokultur oppfattelsen av oss selv og andre?

Hva gjør porno med oss?

Plastisk seksualitet er en forståelse av at seksualitet er formbar og frigjort fra tradisjonelle krav. Den sees på som en naturlig konsekvens av det moderne samfunnets sekularisering, sikre prevensjonsmidler og iherdig kvinnekamp. Seksualitet har blitt fristilt fra skammen tidligere autoriteter hadde tillagt den. Den er nå opp til hver og en av oss å utvikle etter egne ønsker, uten at noen andre/samfunnet skal legge seg i hva du måtte finne opphissende. Ifølge teorien om plastisk seksualitet, er det ikke utenkelig at porno påvirker seksualvanene til seerne. Hos mange unge har nettporno blitt den viktigste læringsportalen om seksualitet, drevet av den såkalte «triple-A-engine»: availability, affordability og anonymity. Med andre ord, innenfor manges, inklusive mindreåriges, rekkevidde. For mange ungdommer utkonkurrer timer med porno andre plattformer for seksuell opplæring som for eksempel den begrensede og til tider mangelfulle seksualundervisningen de får på skolen.

Hva er det så den unge seeren får servert på skjermen? Det er nesten umulig å si, da tilbudet er svært variert, som nevnes blant annet i memen med Rule 34, som sier at dersom noe eksisterer, finnes det porno om det. En nisje som vekker mye oppmerksomhet og som vokser mye innenfor pornoindustrien er gonzoporno,  tilsynelatende amatørporno med liten til ingen storyline og med fokus på nærbilder av ulike kroppsåpninger. Den er den sjangeren som innehar noen av de mest sjokkartede handlingene, som tissing, avføring, oppkast eller voldelige handlinger. Det er denne undersjangeren som har vakt mye interesse og kontrovers vedrørende porno. Og den håver stadig inn mer penger og popularitet. Er slike tendenser i ferd med å bli normen?

Press og prestasjon
Store pupper, større peniser og hårløse kjønnsorganer; pornoens skjønnhetsidealer har forlengst blitt normen i de tusen hjem. Etterspørselen etter intim hårfjerning, særlig den beryktede intimvoksingen «Brazilian Wax» som etterlater en nesten glattbarbert, har økt betraktelig de siste årene. Vi slår våre nordiske naboer når det kommer til å endre på utseendet vårt ved hjelp av kosmetiske behandlinger, i alt fra injeksjoner i ansiktet til mer omfattende plastiske operasjoner. Intet er hellig når kjønnsorganer legges villig under kniven for estetiske grunner. Kommersielle krefter bruker pornoestetikk i reklame til å selge oss alt mellom himmel og jord. Etter at den sunne maten er fortært, de gode karakterene oppnådd og treningsøkten gjennomført, står sexen for tur. Sex har blitt enda en prestasjonsarena. Ønskelisten over hva som skal gjøres og hvordan har økt i takt med pornoens varierte tilbud. Det er lett å føle en kommer til kort når en ikke mestrer de akrobatiske stillingene eller de trippelorgasmene pornoen holder for gull.

Problematisk seksualitet

Porno spiller på mange stereotypiske framstillinger av personer av ulike slags etnisiteter, kjønn og seksuelle orienteringer, som får reelle konsekvenser i hvordan mennesker blir møtt. Seksuell trakassering på vegne av fordommer er intet nytt, og for mange en del av hverdagen. Profesjonelle massører fra asiatiske land forteller om å jevnlig måtte avvise henvisninger om en «happy ending» på jobb og afrikanske kvinner opplever å bli mistenkt for å være nigerianske prostituerte så fort det er en anelse til natt, transpersoner blir angrepet om de ikke forteller vilt fremmede hvilken kjønnsorganer de har. Mange av disse fordommene legger også grunnlag for en rasialisert prostitusjon, hvor ens bakgrunn avgjør betaling og arbeidsforhold. En hvit og rusfri sex arbeider blir ofte kategorisert som «high end» og får operere på et innemarked og til høyere priser. En sammenliknbar rusfri afrikansk kvinne vil som oftest bli tvunget til å gå gatelangs og vil også på innemarkedet ha helt andre priser og betingelser. Behandling, beskyttelse og sikkerhet vil også her kunne være svært sprikende av mange årsaker. At etnisitet og hudfarge fremdeles spiller en vesentlig rolle er ubetvilelig.

Grace Tabea Tenga4

Illustrasjon: Katrine Dåstøl

Om porno har åpnet øyene til folk og gjort dem mer nysgjerrige og fantasifulle i senga, er det godt for de det gjelder. Men om sex eller tilsynelatende sex med mindreårige, rape play og torturscener underholder massene, må vi stille oss spørsmålet om hvorvidt pornoen forskyver grensene våre. Kan den desensitivisere oss ovenfor visse problematiske sider ved menneskets seksualitet? Når det har blitt funnet pornografiske filmer på mobiler til voldtektsforbrytere  i India og på datamaskiner til seksualforbrytere i Storbritannia som reiser tvers over kloden for å begå seksuelle overgrep mot barn, er det ikke nødvendig å se nærmere på sammenhengen mellom porno, sex og vold? Kan porno «trigge» en overgriper eller brukes av en til å legitimere overgrep? Porno som kan fungere som virkemiddel til seksuell nytelse for noen, kan medvirke til seksuell utnyttelse av andre. Å velge den ene eller andre siden er striden forskere, antipornoaktivister og forkjempere for porno strides om. Det er nettopp denne dualiteten som gjør porno til et slikt betent tema, men høyst nødvendig. Det er av egen- og samfunnsinterresse at vi diskuterer det «alle» gjør, men i skjul.  Løft tabuet. Grip ordet.