PU – Hør og bli hørt

Uansett om du er helt ny og aldri har hørt om Weber, eller om du er en garvet sosiologistudent med sosialteori og konfidensintervaller opp etter ørene; vi i programutvalget (PU) vil ønske deg velkommen til et nytt år på sosiologistudiet!

Adrian Farner Rogne-2

Foto: Karoline Marie Aakenes

Haug med styrer

Programutvalget skal representere sosiologistudentene og prøve å ivareta deres interesser. Er pensumboka for dårlig eller eksamen for lang? Si ifra til oss, og vi tar beskjeden videre!

Som student er det mange foreninger, utvalg, og organisasjoner å forholde seg til, og det er ikke alltid like lett å vite hvor du skal henvende seg hvis du har meninger om studiehverdagen din – det er derfor vi er her. Vi sitter i en haug med styrer, råd og utvalg for å gjøre sosiologistudiet på UiO så bra som mulig:

• Instituttstyret er styret til Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi. Her bestemmes blant annet instituttets mål, prioritering og strategier. I tillegg er vi med i diskusjonene om ansetting til vitenskapelige stillinger på instituttet.

• Samfunnsvitenskapelig studentutvalg (SVSU) er på mange måter fakultetets elevråd. Det er fellesforeningen for alle studentene på SV-fakultetet. Der møtes en representant fra hvert program.

• Studentrådet er der hvor de ulike programutvalgene ved fakultetet møtes. Det er her man blant annet velger hvem som skal sitte i studentutvalget (SVSU).

• Programrådet er der ansatte på instituttet og studentrepresentantene møtes for å diskutere og bestemme ting som har med sosiologiutdanningen å gjøre, som hvilke emner som skal tilbys, eksamensformer og pensum.

• Eilert er den sosiale foreningen til sosiologistudentene. Ulikt mange andre fagutvalg på Blindern, har vi en arbeidsdeling (Durkheim, 1893). Eilert tar seg av festene og debattene, imens PU representerer studentene i ulike fora. Vi husker ikke når denne delingen skjedde, men organisasjonssosiologer var garantert involvert.

Fortell oss!

Å være med i Programutvalget er spennende, sosialt og viktig. Men oppgaven vår er ikke alltid like lett. Interessene til sosiologistudenter er ikke objektive, og alle studentene er sjelden enige med hverandre. Derfor er vi helt avhengige av at du forteller oss hva du er fornøyd og misfornøyd med.

Følg oss på Facebook (Programutvalget for sosiologi), kom på allmøtene, fortell oss hva du mener og ta kontakt hvis du har innspill (programutvalget@sosiologi.uio.no). Vi jobber for deg som student, og vil gjerne ha deg med på laget!