Mentorordningen

MikaelMange sosiologistudenter etterspør mer kontakt med arbeidslivet og en bedre forståelse for hva man kan jobbe som med en utdannelse i sosiologi. Høsten 2015 inviterte instituttet alle masterstudenter på sosiologi  til en mentorordning. Mentorordningen gikk ut på at studentene fikk en egen mentor og sosiolog ute i arbeidslivet som matchet egne faglige interesser. Hensikten med ordningen var å øke kunnskapen hos studentene om arbeidsmarkedet, styrke evnen til å gjøre gode valg under studiet i en jobbforberedende sammenheng og å styrke studentenes forberedelse til møtet med arbeidslivet.

På oppstartsamlingen presenterte alle mentorene seg. Alle hadde forskjellige og spennende posisjoner i arbeidslivet der de benyttet seg av sosiologi. Gjennom fire samlinger møttes mentorer og studenter til samtaler. Her fikk studentene mulighet til å «skygge en sosiolog» på arbeidsplassen, stille spørsmål om egne karriereveier og se hvilke mulige arbeidsoppgaver som kan vente dem etter endt studium.

 

Personlig vil jeg anbefale alle sosiologistudenter til å melde seg på en lignende karriereveiledningstilbud

 

Selv hadde jeg Vilde Blix, journalist og sosiolog i avisen Vårt Land, som mentor. Vilde hjalp meg til å kartlegge egne sosiologiske interesser og vise meg hvordan disse kan brukes i arbeidslivet.

Jeg besøkte Vilde på arbeidsplassen to ganger og til hver samtale hadde vi utarbeidet konkrete spørsmål som samtalen dreiet seg om.

Avslutningsvis hadde alle studentene og mentorene en samling som ble brukt til å evaluere  mentorordningen. Tilbakemeldingene var positive og evalueringen ga også mange nyttige innspill til å videreutvikle ordningen. Personlig vil jeg anbefale alle sosiologistudenter til å melde seg på en lignende karriereveiledningstilbud.