Kunst i hverdagen

Hvorfor ikke låne kunst på biblioteket, eller bytte ut Facebookreklame med kunst?

Elena Gonder 800

Foto: privat

Intervju med biblotekar Frid Feyling (t.v) og kunstkonsulent og Artotek-ansvarlig Anne Marit Askeland (t.h) i Asker Bibliotek.

Hva er Artoteket?

Artotek kommer fra det latinske ordet kunst (art) og oppbevaringsrom (teke), og er en samling kunst til utlån. Asker biblioteks Artotek består i dag av en samling på 370 kunstverk, hvorav 150 foreløpig er katalogisert og klare for utlån.

Hvorfor kunst?

Asker bibliotek har bevisst satset på å bygge opp samlingen med kunstbøker, fordi Asker kommune har mange kunstinteresserte innbyggere. Biblioteket har også kunstvandringer, i samarbeid med Trafo Kunsthall i Asker. Dette ledet til tanken om at det også kunne være mulig å låne ut kunstverk. Biblioteket har eksisterende og velfungerende utlånsrutiner. Kunne disse også brukes på kunstverk?

Det å få en samling av kunstverk ville være med på å smykke ut biblioteket. For privatpersoner vil det å ha mulighet for å låne med seg kunst av høy kvalitet hjem være veldig positivt og givende. Spesielt for unge mennesker i etableringsfasen, ville det være et gode å se hvordan ulike kunstverk og uttrykk fungerer i hjemmet. For kunstnerne er Artoteket også en måte å få synliggjort kunsten på til et bredt publikum.

Hvordan ble ideen om et artotek til?

Hos oss, i Asker bibliotek, oppsto ideen på et møte med Trafo Kunsthall. Vi spurte om det ville være mulig å låne ut noe av den lokale kunsten som ble stilt ut på Trafo. Svaret var at biblioteket i så fall måtte eie kunstverket. Vi søkte midler hos Nasjonalbiblioteket og fikk 75.000. Det holdt til å kjøpe inn 7 kunstverk av lokale kunstnere. I tillegg donerte Asker kommune 2 kunstverk.

Artoteket ble lansert i januar 2014 med ordfører og et stort publikum til stede. I mai samme år, donerte Statoil en samling på 361 kunstverk til Asker bibliotek. Statoil forutsatte at kunsten i bibliotekets eie med det formål å komme allmenheten til nytte.

Hva kreves for å låne kunst?

Låneren må ha gyldig lånekort og legitimasjon. Aldersgrensen er 20 år. En låner kan låne inntil tre bilder. Låneren må signere på en kontrakt, hvor de bekrefter at de har innboforsikring. Lånetiden er 8 uker. Man kan ikke kjøpe kunstverket.

Kunstverkene i Artoteket er synlige på nettsiden www.askerbiblitoek/artotek. Her får man en oversikt over hvilke kunstverk som er tilgjengelige. Man kan søke på kunstner eller sjanger, for eksempel trykk eller maleri. Kunstverket kan bestilles på nettet og hentes ferdig og emballert på biblioteket, eller man kan komme og plukke ut et bilde på biblioteket. En liten del, ca. 15 bilder, er til enhver tid utstilt i bibliotekets Artotekavdeling.

 

«Spesielt for unge mennesker i etableringsfasen, ville det være et gode å se hvordan ulike kunstverk og uttrykk fungerer i hjemmet»

 

Hvordan velges kunstverk/kunstnere ut?

Biblioteket hadde behov for ekstern ekspertise for å velge ut hvilke kunstverk som skulle kjøpes inn. De første 7 verkene ble valgt ut av Trafo Kunsthall. Kriteriet vårt var at vi ønsket lokale kunstnere. De første kunstnerne som ble innkjøpt var Bjørn Carlsen, Magne Furuholmen, Kristian Dahl, Ida Lorentzen, Arne Malmedal, Ulf Nilsen, Bjørn Randsve og Tiril Schrøder.

Etter gaven fra Statoil, har vi ikke hatt behov for flere innkjøp. Statoildonasjonen besto blant annet av verker fra svært anerkjente kunstnere som Jakob Weidemann, Kjell Nupen, Inger Sitter, Håkon Bleken, Ferdinand Finne for å nevne noen.

Biblioteket har fått god hjelp av kunsthistoriker Anne Marit Askeland i arbeidet med å forvalte og markedsføre samlingen. I hvilken rekkefølge skal kunstverkene katalogiseres? Hvordan skal de henges opp, eventuelt oppbevares/konserveres på lageret?

Utlånet av Artotekbilder er blitt svært godt mottatt av lånerne. I 2016 ble det lånt ut 278 bilder, en økning på 24% fra året før.

Elena Gonder 2 800

Facebook art
Interview with Yassine Tahi (photographed), one of the FeedArt founders, along with Tess Pettavino, Adam Chour, Nicolas Le Roux & Yassine Tahi, all students from Sciences Po Paris.

What is FeedArt?

FeedArt is a Google Chrome extension that replaces Facebook ads with artwork. The goal is to create a more enjoyable experience for everyone on their Facebook feed. It can be downloaded from http://feedart.co.

Why artwork?

Art because in a world of consumerism, art is the only remaining content that we cannot ”use”. It is more enjoyable to see art rather than the last Colgate product…

How did you come up with the idea?

FeedArt is a result of a project from a class of Entrepreneurship & Art at Sciences Po Paris. Nicolas wanted to replace metro ads with artwork. When we checked the prices it was impossible to have a great impact by creating a fundraising to replace those ads. We were then thinking where is the place where we spend more time. The answer is Facebook. Plus we had the technological tools to replace those ads without engendering a huge cost.

How do you choose artists?

We simply chose artists we like. We have focused on modern and contemporary artists because they fit slightly better within the context of Facebook. We make sure to let the artists know in advance.

FeedArt has been criticised for simply replacing traditional consumer adverts with artistic advertising. The ads are still advertising, so to speak, but now for the work of the artist. Do you have any thoughts on this?

We do not intend to generate money so we do not consider it to be advertisement.