Konferanse for dummies

I vår fikk jeg mulighet til å være med på den tiende konferansen til International Network of
Analytical Sociologists (INAS).

Illustrasjon: Katrine Dåstøl

Temaet for konferansen var Segregering i skoler og nabolag – konsekvenser og dynamikk. Dagene inneholdt interessante caser og workshops, i tillegg til foredrag hvor internasjonale sosiologer la frem sine pågående prosjekter. Gjennomgående var forskningen som ble presentert knyttet til tema med ulik geografisk og kulturell kontekst.

Som førstegangs konferansedeltaker visste jeg ikke stort mer om konferanse enn at det kom til å bli kaffepauser, en konferansemiddag, og noen foredrag. I denne teksten vil jeg dele med dere andre studenter hva jeg lærte og hva jeg tok med meg etter to dager på INAS-konferansen.

Først og fremst fikk jeg større innsikt i hva en konferanse er. Det er et sted hvor sosiologer, eller andre som deler fagområde, fra inn- og utland møtes for å dele hva de holder på med. Dette skjedde hovedsakelig gjennom miniforedrag på ca 20 minutter, som til sammen utgjorde lengre økter. På en konferanse får man også muligheten til å møte og knytte kontakt med sosiologer som er mer eller mindre interessert i det samme som deg.

Selve presentasjonene hadde som hensikt å få innblikk i hva de ulike sosiologene holdt på med for øyeblikket. Det ble en kjapp innføring i mange ulike forskningsprosjekter. Jeg satt igjen med et overblikk over hva som foregår på feltet nå, det var mye interessant.

«Jeg satt blant annet igjen med nye ideer og måter for hvordan man kan legge frem funn på»

Dette var som nevnt, en konferanse for analytisk sosiologi, det var derfor lagt mye vekt på fremgangsmåte og metode. Dette satt jeg veldig pris på, siden jeg liker sånt. Disse prosjektene var i ulik grad ferdigstilt, men man fikk innblikk i hvordan forskerne løste sine metodiske problemer på det punktet de hadde kommet til. Jeg satt blant annet igjen med nye ideer og måter for hvordan man kan legge frem funn på.

Alt i alt var konferansen svært spennende og ga innsikt i hva analytiske sosiologer driver på med. Der mentorprogrammet, jobbskygge og bedriftsbesøk viser oss hvordan sosiologer som ikke arbeider i akademia jobber, ga INAS-konferansen meg et innblikk i hva sosiologer i akademia gjør.