Et møte med verden i Oslo – UiOs internasjonale sommerskole

Å arbeide på Den internasjonale sommerskolen til Universitetet i Oslo er en berikelse på mange områder. Jeg har fått bruk for både språkkunnskaper og sosiologi i møte med mennesker fra 83 forskjellige nasjoner.

Ved siden av å være masterstudent i sosiologi, arbeider jeg for Den internasjonale sommerskolen ved Universitetet i Oslo. Den internasjonale sommerskolen arrangerer hvert år 6 ukers bachelor- og masterkurs for studenter fra hele verden. Studentene kan velge mellom å ta norskkurs eller lære mer om blant annet Peace Research, A Changing Arctic eller Gender Equality in the Nordic Countries. Jeg er heldig som har vært med på laget for å organisere sommerskole for ca. 520 internasjonale studenter.

I sommer arbeidet jeg som ekskursjonsleder. Sommerskolens studenter har mulighet til å delta på én helgetur utenfor Oslo i løpet av oppholdet. Det er disse jeg planlegger og organiserer. Jeg er også med som turleder på noen av de. Målet med helgeturene er å vise studentene mer av Norge. De kan velge mellom å dra på fjelltur til Jotunheimen, rafting på Sjoa, kulturopplevelse i Telemark, en rundtur i Oslofjorden, oppleve norsk dyreliv i Hallingdal eller delta på en langtur til Bergen. For eksempel har jeg hatt med meg studenter som aldri har gått fjelltur før, opp i Jotunheimen. Selv om jeg var litt nervøs, gikk det overraskende bra, men litt langsomt. Andre studenter har hatt sitt første møte med norsk fauna – elg, reinsdyr, ulvekor, fjellrev og gaupe på Langedrag. Og noen har antagelig hatt sin første kalde sommer, og fått muligheten til å ta på snø, som er en eksotisk opplevelse for mange.

Foto: Live Kjos Fjell

I møte med personer med ulike kulturer og erfaringer har jeg lært meg at mennesker overrasker. Den yngste studenten kom rett fra videregående, mens den eldste studenten hadde et langt liv bak seg med 77 år. Begge typer studenter var fylt med nysgjerrighet og lærevilje. 77-åringen kan lære like mye av 17-åringen, som 17-åringen kan lære av 77-åringen. Slik er det også med nasjonaliteter – amerikaneren og kineseren forveksler nyttige erfaringer med hverandre, samtidig som det politiske forholdet mellom USA og Kina kan sies å være anspent.

Med kultur følger det også ulike forventninger, på godt, vondt og komisk. Mye av arbeidet jeg gjorde foregikk bak en dataskjerm, og derfor var det ikke alltid like lett for studentene å vite hvem ekskursjonslederen var. Flere av studentene hadde gått glipp av påmeldingsfristen for helgeturene. I etterkant fortalte noen av studentene meg at de brukte lang tid på å skrive en formell og ydmyk mail til ekskursjonslederen som de trodde var en «sur, gammel mann», i håpet om å fremdeles få være med på tur. Flere av e-postene startet også fint med tittelen «Mister Fjell». Humoristisk sett er det rett og slett ikke mulig å imøtekomme alle forventningene studentene har, men det er fint for meg å vise at unge kvinner også kler slike stillinger.

Å arbeide på sommerskolen har ikke bare gitt meg sjansen til å få vise frem de beste sidene ved mitt eget land, men også en mulighet til å forstå hvordan andre mennesker oppfatter samfunn og Norge. Det handler ikke kun om at de internasjonale studentene er heldige som får mulighet til å komme til Oslo, men at vi er heldige som får lære å bli kjent med mennesker fra 83 ulike land. Det er en måte å bringe verden til Oslo på.

Det er spesielt en hendelse som bemerket seg. Hvert år arrangeres International Cultural Evening av sommerskolens studenter. Denne kvelden forbereder studentene mat og kulturelle innslag fra hjemlandet. Et av årets innslag var en student som opprinnelig var fra Venezuela. Hun skulle opptre med en tradisjonell sang fra hjemlandet. Før hun begynte å synge ba hun om at lysene skulle dempes, og om at de som hadde tilgang på telefon søkte opp Venezuela via Google. Telefonene lyste opp med artikler om politisk uro og opprør i Venezuela der flere hundre mennesker er drept. I løpet av fire minutter ga hun et ansikt til de som ble hardest rammet. I mørket sang hun med håp i stemmen.

Å ha en arbeidsplass bestående av ulike kulturer, språk og virkelighetsforståelser har vært en trygghet og et privilegium når andre deler av samfunnet er preget av konflikt og urovekkende holdninger, som nazistdemonstrasjonen i Kristiansand, skyting på Blå og Sylvi Listhaug som oppfordrer til å angi innvandrere som har vært på reise i eget hjemland. Slik jeg ser det er distanse en kilde til konflikt, mens det å oppleve nærhet er kunnskapsgivende. Derfor er den internasjonale sommerskolen en liten kilde til fred og en viktig kilde for å skape internasjonale relasjoner. Det er tross alt de unge studentene som skal lede samfunnene videre. Å skape en nærhet til den distansen mennesker har, er essensielt for å etablere gode og konstruktive relasjoner.