Gledesspredere

Smilet til et barn som har mistet sin familie, får deg til å føle at livet har en mening. En mening ingen andre enn du selv kan forstå og verdsette.

Flyktningstrømmen
Året var 2015. Millioner av flyktninger fra krigsherjede områder i Midtøsten forlot sine hjem, sitt arbeid og sin familie og flyktet mot Europas grenser i et forsøk på å redde sine liv. Det politikerne og mediene senere skulle kalle for «flyktningkrisen» var i gang. Resten av verden, inkludert Norge, satt i sjokk og så forholdene eksplodere i deler av Midtøsten. Bildet av lille Alan Kurdi som lå død på stranden i Tyrkia etter et mislykket fluktforsøk rørte en hel verden.

En dugnadsånd vi sjelden har sett maken til, bredde seg over hele Europa. Folk ville hjelpe og Norge var intet unntak. Mange reiste ned til greske og tyrkiske områder for å hjelpe flyktningene når de ankom der. Andre donerte så mye til mottakene at de tilslutt ikke kunne ta imot mer. Mens atter andre tok imot flyktningene med klær, mat og varme smil når de ankom på mottakene i Norge. Frøene som senere skulle danne grunnlaget for Gledesspredere ble sådd i denne samme dugnadsånden.

Frivillighet
I starten jobbet flere av oss som er i Gledesspredere i dag på ulike steder på uorganisert frivillig basis for å hjelpe flyktningene som ankom Norge. Etter hvert fant et par stykker av oss frem til hverandre og begynte sammen å gjennomføre organiserte tiltak for beboerne på mottakene i Norge. Vi så hvor viktig det vi gjorde var for dem vi gjorde det for og i 2016 valgte vi derfor å etablere oss som forening for å ytterligere effektivisere arbeidet vårt.

Noen trekker på smilebåndet når de hører navnet på foreningen vår. Andre får et forvirret uttrykk i ansiktet. Hvorfor akkurat «Gledesspredere»? Historien skal nemlig ha det til at da vi satte oss ned for å bestemme navnet på foreningen vår ble vi fort enige om at navnet måtte reflektere det som var sjelen i arbeidet vårt. Vi ønsket å fange essensen i det vi holdt på med. Og hva var det? Det var rett og slett å spre glede til de menneskene som har gått gjennom en vanskelig tid og som også i Norge ofte har en grå og stressende hverdag. Derfor kunne vi ikke ha valgt et bedre navn enn Gledesspredere.

Således er det i hovedsak det aktivitetene våre dreier seg om. Fokuset vårt ligger og vil alltid først og fremst ligge på å skape gledesdager for beboerne på asyl- og flyktningmottakene i Norge. Det viktigste for oss er at vi ser smil på ansiktene til de som deltar på arrangementene våre. Men et annet formål med arbeidet vårt er også å tilrettelegge for nettverksbygging for beboerne og bidra til integrering i det norske samfunnet.

Foto: Gledesspredere

Bli kjent med våre nye landsmenn
Det er ulike meninger om å ta imot flyktninger, vi har sett og hørt folk snakke om flyktninger som en byrde for samfunnet. Med vårt arbeid ønsker vi å skape en forståelse for at «de» som kommer til Norge er i nød og trenger hjelp. Hjelp i form av at vi er tilstede for «dem» og tilbyr vår tid. Fordommer skaper ikke forståelse mellom mennesker, men en større avstand. Vi må våge å bli kjent med våre nye landsmenn for å i det hele tatt forstå deres situasjon. For å ha en mening om noe så er det viktig at man henter inn fakta, og fakta finner man ved å bruke riktig kilde. Skal man mene noe om flyktninger så må man bli kjent med dem. Og det er nettopp denne muligheten Gledesspredere gir.

Det siste året har vi for eksempel åpnet flere av arrangementene våre for både beboere fra mottak og lokale norske borgere. På denne måten blir begge parter kjent med hverandre og beboerne får en sjanse til å danne nettverk utenfor mottakene. Det er også positivt for den lokale norske befolkningen at de får muligheten til å bli personlig kjent med beboerne fra mottakene. Det er med på å bryte barrierer, felle fordommer og kanskje til og med danne nye vennskap. Gjennom å åpne arrangementene våre for lokale borgere og beboere tilrettelegger vi også for en toveis integrering. Andre måter vi forsøker å bidra til integrering på er å gjøre beboerne kjent med det norske samfunnet og norske tradisjoner og kultur. Flere av våre arrangement har sentrert seg rundt høytider bla Eid, Iftar og Jul. Dette er naturlige møtesteder og perfekte til å møtes på midten. Silobegrepene «de» og «oss» viskes bort i et allerede eksisterende kulturelt system og det oppstår et naturlig vi. Rett før jul arrangerte vi for eksempel et stort juleverksted for ca. 200 beboere. Pepperkakepynting, en julepyntstasjon, grøt med mandel og julenisse på besøk var bare noen av aktivitetene på arrangementet. Nesten alt var nytt for de fleste beboerne og ikke bare storkoste de seg, men de lærte
masse nytt.

Liten forening med stort hjerte
Vi er en liten lokal organisasjon som jobber målrettet for å spre glede ved hjelp av frivillighet og grasrot. Vi ser at arbeidet vårt hjelper og gjør en forskjell hver gang det kommer en buss fra et mottak til et av våre arrangement. Et lite avbrekk fra en hverdag som flyktning på mottak i Norge gir forhåpentligvis minst en av flyktningen et lite håp om en ny fremtid utenfor mottaket. Hver gang noen smiler, ler, deler historier eller danser så har vi lykkes med å spre glede.

 

// I den trykte utgaven kom det dessverre med et feilsitat som hang igjen fra forrige utgave. Det skulle ikke stå der, og det beklager vi i Socius for.