På hjemveien

Illustrasjon: Hanne Korsnes

Full buss klokka tre på natta:
noen synger «Ja, vi elsker»,
men kan ikke teksten.
«Du gamla, du fria», runger til motsvar
fra trestemte kvinnestemmer og plutselig
blir det stille på bussen.

Jeg ser opp fra mobilen
innerst i kroken klemt inne blant
fremmede fulle folk,
og glemmer for et øyeblikk
hva jeg holder på med –
de synger så vakkert.

Øyeblikket varer ikke
lenge før høylytte stemmer
skjærer i stykker stillheten
med en sylskarp kniv
tar de livet av gleden som uventet
forvillet seg inn på bussen.

Tags: × ×