Jobb etter bachelor

Foto: Kathrine Barli

Line Kørner Ludvigsen
Rådgiver, karrieresenteret, UiO
Bachelor i sosiologi (2017)

Hvorfor begynte du på sosiologi?

Jeg synes sosiologi virket interessant og bredt. Samtidig lærte jeg raskt da jeg begynte på studiet at det krever ganske mye av deg for å gjøre sosiologien relevant. Jeg tror egentlig jeg likte den utfordringen og det fikk meg til å sette mer pris på faget. Etterhvert fant jeg ut at jeg likte organisasjonssosiologi best, og begynte på master i OLA (Organisasjon, ledelse og arbeid) og ikke sosiologi. Nå har jeg permisjon fra master for å jobbe et år.

 

Hva er arbeidsoppgavene dine?

For det meste veileder jeg studenter i utforming av CV og søknad, intervjutrening og spørsmål knyttet til studie- og karrierevalg, holde karrierekurs og ulike typer innlegg for studenter. I tillegg jobber jeg med planlegging og gjennomføring av Karriereuka, som er det største arbeidslivsarrangementet på UiO. Jeg hjelper også til med andre prosjekter, arbeid og drift

 

Hvordan var veien ut i jobb?

Jeg hadde deltidsjobb i skranken på Karrieresenteret da jeg gikk på sosiologi. Jeg hadde aldri fått jobben jeg har nå, hadde det ikke vært for at jeg hadde jobbet her tidligere. Når det er sagt, hadde jeg heller aldri fått jobben i skranken hadde det ikke vært for at jeg hadde erfaring fra butikk og servicebransjen. Andre verv ved siden av studiet og nettverk var også avgjørende.

 

Bruker du utdanningen din i jobben?

Ja. Og nei. De endeløse sidene jeg leste opp og ned om Marx, Weber og Durkheim kan jeg ikke si at jeg bruker i jobben som rådgiver. Andre akademiske ferdigheter som refleksjon, å jobbe strukturert og det å kunne se situasjoner i kontekst er er viktige i rollen som veileder, men også når jeg jobber på prosjekter.

 

Hva er rådet ditt til andre som har studert sosiologi og som ønsker en relevant jobb etter bachelor?

Gjør sosiologistudiet gøy! Velg de fagene du synes er mest spennende og gjør research innenfor den bransjen du kunne tenke deg å jobbe i. Kanskje finnes det bedrifter som tilbyr deltidsjobb eller oppgavesamarbeid for studenter?

 

Skaff deg en deltidsjobb dersom du ikke har det. All erfaring er viktig og den første jobben din kan være veien til en mer relevant jobb. Bli også med i en studentforening. Det er sosialt, og gir også nyttige erfaringer som arbeidsgivere ser etter. Det er også lurt å oppsøke arrangementer med arbeidsgivere på campus for å finne ut mer om arbeidslivet. Sist, men ikke minst: benytt deg av Karrieresenteret før du står der med fullført bachelor og null fulltidsjobb. Jeg kan skrive under på at tre år går fort og at du ikke vil få mindre å gjøre. Lykke til!

_________________________________________________________________________

Foto: George A. P. Sekkelsten

Ellen Andersen
Kommunikasjonsrådgiver, Pårørendesenteret i Oslo (PIO-Senteret)
Bachelor i Kultur og Kommunikasjon (2015)

 

Hvorfor begynte du på kulkom?

Jeg begynte på Kultur og kommunikasjon (Kulkom) fordi jeg var interessert i alle kjerneemnene; psykologi, sosiologi, sosialantropologi og medievitenskap. Jeg syntes kombinasjonen av disse var veldig spennende, og Kulkom gav meg muligheten til å utforske de forskjellige retningene og velge en fordypning etter et år.

 

Hva er arbeidsoppgavene dine?

Vi er få ansatte og selv om kommunikasjon er min hovedoppgave er jeg også en «potet» som gjør mye forskjellig. Kommunikasjon kan samtidig bety så mye forskjellig; fra arbeid i sosiale medier, nettsider og nyhetsbrev, som er faste oppgaver, til utforming av brosjyrer og plakater, og uttalelser til media. Ingen dag er lik. Jeg har også ansvaret for prosjektet PIO-Ung som er PIO-senterets satsning på barn og unge.

 

Hvordan var veien ut i jobb?

Jeg valgte å dra tilbake til Berlin etter jeg var ferdig med studiene – der hadde jeg vært på utveksling mens jeg gikk på Kulkom. Da jeg kom tilbake jobbet jeg i barnehage, mens jeg lette etter andre jobber. Etter et halvt år fikk jeg denne jobben – med bare bachelor. Erfaringen fra barnehage ble veldig relevant da jeg nå jobber blant annet med barn og unge.

 

Bruker du utdanningen din i jobben?

Absolutt! Jeg bruker mye av den kunnskapen og forståelsen jeg opparbeidet meg gjennom studiene. Både det faglige, og det som går mer på disiplin og studieteknikk (som kan overføres til arbeidslivet).

 

Hva er rådet ditt til andre som har studert kulkom og som ønsker en relevant jobb etter bachelor?

Vær tålmodig! Hvis du ikke får drømmejobben med en gang – begynn å jobbe med ting som interesserer og engasjerer deg uavhengig av hvor relevant det er for studiene. Det kan bli verdifullt senere. Bruk også kontaktene dine fra Kulkom eller andre steder for å finne relevante jobber.

Tags: ×