Sosiolog i arbeid

Simen Østad, Informasjonskonsulent, Punkt Ø – Galleri F 15 og Momentumbiennalen. Foto: Iván Garcia Penalver

Hvorfor begynte du på sosiologi?

Da jeg begynte på sosiologi visste jeg vel knapt at det hadde noe med samfunnsvitenskap å gjøre, og at det ble omtalt som den bredeste samfunnsvitenskapen. Jeg følte meg fort hjemme med fagene og forelesningene, og etter et friår etter det første året valgte jeg å komme tilbake til sosiologien. Den ganske åpne bachelorgraden gir jo rom for å utforske mange forskjellige faglige retninger, og jeg fikk med meg kuriositeter som “STV1530 – Folkemord og politisk massevold i det 20. århundrets politikk” og “KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi” på timeplanen. Likevel var det sosiologien jeg følte meg hjemme i og kanskje miljøet rundt faget som fikk meg til å bli. 

 

Hva er arbeidsoppgavene dine?

Informasjonsavdelingen til et samtidskunstgalleri dekker mange ulike områder i løpet av en utstillingsperiode. Galleriet viser kontinuerlig nye utstillinger og det betyr at vi er innom en rekke forskjellige oppgaver i løpet av hver periode. I min nåværende jobb har jeg for eksempel ansvar for grafisk design av publikasjoner og annet trykt materiell, nettsideredigering, sosiale medier, presse og annonsemateriell- og planlegging. Når man jobber i kunstfeltet byr hvert prosjekt på nye utfordringer, nå har vi for eksempel en kunsthistorisk orientert utstilling om Charlotte Wankel, en viktig, kvinnelig modernist og kubist som fikk lite oppmerksomhet i sin egen samtid. Å løfte henne fram fra glemselen er et viktig for å utfordre datidens behandling av minoritetskunstnere og kvinner. Neste prosjekt er MOMENTUM 10 – The Emotional Exhibition med åpning 8. juni. Dette er den tiende utgaven av den nordiske samtidskunstbiennalen og dermed jubileumsår. Dette er en utstilling med internasjonalt omfang og med store ambisjoner. Kuratoren, Marti Manen, ser tilbake på tidligere biennaler, i tillegg til å introdusere nye kunstnere og kunstverk. Biennalen holdes på flere steder i byen og omfatter et stort antall anerkjente kunstnere. Her jobber jeg blant annet opp mot et internasjonalt presseteam i Berlin og et eget designteam i Stockholm. Min jobb er å sy sammen alle trådene til en fungerende informasjon- og markedsføringsavdeling, i tillegg til å skjøte de vanlige oppgavene mine. 

 

Hvordan var veien ut i jobb?

Veien min ble ganske sømløs, kanskje på grunn av en dose strategisk tenkning før jeg begynte på master og en hel del flaks. I studietiden skaffet jeg meg deltidsjobb som resepsjonist på galleri, var frivillig i Arrangementsforeningne Eilert og redaktør for to utgaver av Socius, deriblant Kunst. Jeg var også frivillig og deltidsansatt i andre verv og jobber, og hoppet på de fleste mulighetene jeg hadde til å få gratis kursing. At jeg kunne gjøre layoutarbeid i indesign og redigere nettsider fra Socius var for eksempel utslagsgivende for at jeg kan gjøre den jobben jeg gjør i dag. 

Etter mastergraden reiste jeg i Asia på egenhånd i fire måneder mens jeg hadde permisjon fra resepsjonistjobben, og da jeg kom tilbake kunne jeg jobbe der mens jeg søkte andre jobber og tok emner i kunsthistorie, mest for moro skyld. Mens jeg jobbet med å lande i Oslo og orientere meg i arbeidsmarkedet datt utlysningen for denne stillingen ned i fanget mitt, nesten litt for perfekt.

 

Bruker du utdanningen din i jobben?

For meg tror jeg mastergraden i sosiologi på mange måter var en inngangsport til arbeidslivet. Jeg ville trolig ikke fått denne stillingen hvis jeg ikke hadde mastergraden som grunnlag. I tillegg skrev jeg masteroppgave innenfor kunstsosiologi, og har med meg en sosiologisk forståelse av kunstfeltet inn i jobben, i motsetning til mange av mine kollegaers kunstnerbaserte inngangsport til feltet. Jeg tror en slik mer teoretisk forståelse kan ha styrker og svakheter, men det er uansett et fint grunnlag å ha. I tillegg til det bruker jeg erfaringer fra studietiden hele tiden. Praktisk erfaring med å gi tilbakemelding på tekst fra seminarer og sette seg fort inn i nye temaer er høyst viktige egenskaper.

 

Råd til andre studenter som ønsker seg relevant jobb?

Følg interessene dine. Tenk grundig gjennom hva du vil med utdanningen din og velg fag strategisk. Om du bare skal gjennom kjedelige fag et semester, finn andre interessepunkter på campus som gjør studiehverdagen bedre. Finn samhold i studentforeningene, skriv tekster for Socius eller se film med filmklubbene. Skaff deg en deltidsjobb om du har mulighet, uansett hva slags jobb det er kan det vise seg å være viktig erfaring. Vær engasjert og interessert.

I mitt tilfelle var det lurt å spisse seg mot en unik kompetanse heller enn å fokusere på “potetaspektet” av utdanningen. Det er få kunstsosiologer i Norge, og med tillegg som kunsthistoieemner, deltidsjobb på galleri og kunstskriblerier i Socius var min innfallsvinkel akkurat det som trengtes for akkurat denne jobben.