Socius #1 2017

Omslag ferdig kunst

Illustrasjon: Tiberiu Sirbu

TEMA:KUNST

Boken som ekspanderende praksis 
Andrea Csaszni Rygh

Kulturell selvhjelp
Sunniva Fredriksen

En opplevelse av Astrup Fearnley-museet
Marie Sannæss Hoelseth

Estetiseringen av krig og elendighet
Tora Regina Myrvang Deglum

Kunst i hverdagen
Elena Gonder

Ingen hører til her
Simen Østad

reiser vi alene
Karoline Marie Aakenes

Jeg synes egentlig ikke det var så veldig bra, jeg
Ingalill Herstad

Forbrukets identitet
Anniken Soland

Kunst på Blindern
Ulla Uberg

Mingling for kunstens skyld, eller kunst for minglingens skyld?
Eirik Jørgensen

Oppmerksomhetskrigen
Vedbjørn Løvås

STUDIELIV

Kunsten å selge sin kunnskap
Caroline Yakubu

En studentforening for alle
Emma Simensen

Zwarte Piet
Aurora Krogh

Særegne seminarledertips
Anonyme seminarledere på Blindern

Kunsten å formidle
Mari Mjaaland

Siste nytt fra PU
Sigurd Eid Jacobsen og Stian Aleksander Uvaag

Fadderordningen er viktigere enn noensinne
Guri Barka Martins

10 kjappe med Anniken Hagelund

MIN SOSIOLOGI

Min semesteroppgave
Henrik Eriksen

Min doktorgradsavhandling
Nan Zou Bakkeli

Min bacheloroppgave
Live Kjos Fjell

Min masteroppgave
Pia Maria Rokkan Fürstenschiold

 screenshot 2

Kunst er over alt. Samtidig som vi omgir oss med kunst i stadig nye kontekster, for eksempel som utlånsgjenstand eller reklameblokkerer, har den en opphøyd posisjon i samfunnet. Bourdieu stilte i Kunstens regler spørsmål om hvorfor sosiologien ikke kan ta for seg kunsten. Er det fordi en grundig analyse tar bort noe av det nærmest hellige? Kan det ikke være slik at forelskelsen knyttet til objektet kan utvikles til kjærlighet ved grundig analyse og dermed mer kunnskap om det?

I denne utgaven fokuserer vi først og fremst på kunsten som sosialt felt. Hvem har definisjonsmakt på kunstfeltet og hvordan vises den gjennom språk? Hvem ønskes velkommen når en privat kunstinstitusjon blir en viktig del av bybildet?

Flere av skribentene våre tar opp avmakten mange føler i møte med kunsten. For eksempel på vernissasje, når ingen ser på kunsten, men er opptatt med å prate, drikke vin og mingle. Som sosiolog kan du ta på deg brillene og la deg underholde med nettverksanalyse eller kunstsafari. Resultatet kan du bruke som data i semesteroppgaven i SOS2500. Du trenger ikke være redd for at din manglende kulturelle kapital skal bli avslørt, for årets første utgave av Socius gir deg nemlig tipsene du trenger. Hvis uhellet likevel skulle være ute, kan du alltids spørre noen om grensen mellom foto og kunstfoto.

Vi utforsker mange ulike aspekter ved kunsten i denne utgaven. Vi studerer nærmiljøet på Blindern, koreografi, operaen og hvordan fotografiet brukes for å skape sterkere relasjoner til grusomme hendelser. Likevel trenger man ikke oppsøke institusjoner eller fjerne katastrofer for å oppleve kunst. Kanskje trenger du ikke gå lengre enn til kaffekoppen på pauserommet.

Underskrift Simen

 

 

 


BIDRAGSYTERE:

LAYOUT

Anniken Soland

Elena Gonder

Simen Østad

Solveig Wiland Gruenke

FOTO OG ILLUSTRASJON

Julie Cathrine Oscar-Andersen

Katja Henriksen Schia

FORSIDEILLUSTRASJON

Tiberiu Sirbu

INFOGRAMMER

Anniken Soland

KORREKTURDSC_7510

Anna Ødegården

Judee Isabel Ihasee Bjørgan

TAKK TIL

Anniken Hagelund

Frida (3 år)

Ulla Uberg