Articles by: Adrian Farner Rogne

PU – Hør og bli hørt

PU – Hør og bli hørt

Uansett om du er helt ny og aldri har hørt om Weber, eller om du er en garvet sosiologistudent med sosialteori og konfidensintervaller opp etter ørene; vi i programutvalget (PU) vil ønske deg velkommen til et nytt år på sosiologistudiet!

by × 17. februar 2017 ×
Figur 1: Årlige pensjonsutbetalinger for persentiler med ulike kombinasjoner av kjønn og delingstall. Grunnlagsdata fra SSB.

Tidlig pensjon, kjønn og ulikhet

Menn tjener i gjennomsnitt mer enn kvinner, og får derfor i snitt mer i pensjon. Men hvor mye mer får de? Og hvor mye bidrar pensjonssystemet til å utjevne forskjellene?

by × 12. februar 2016 ×