Articles by: Anne Lise Ellingsæter

På 1990-tallet ble studier av familien overtatt av den langt mer populære kvinne- og kjønnsforskningen. Plakat: J. Howard Miller

Familie(r): En introduksjon

Familiebegrepet kan tolkes og forstås på mange måter. Hvordan gjøres det i sosiologien?

by × 23. mars 2015 ×