Articles by: Anne Berit Dalgard

Hvilke menn er det som tar ut pappaperm og triller barnevogna? Illustrasjon: Ida Berg

Hvem tar pappaperm?

I takt med at fedrekvoten har blitt stadig utvidet, har også menn tatt ut mer permisjon. Men fedrene vi ser på trilletur er ikke hvilke som helst menn. I dag tar 85 % av fedre med rett på fedrekvote ut hele eller deler av tiden. Selv om menn flest velger […]

by × 13. februar 2015 ×