Articles by: Aurora Berg

Illustrasjon: Simen Østad

Skolens makt som sosialiseringsagent

Skolen er et samfunn i samfunnet. På mange måter blir skolen stående alene som sosialiseringsagent. Den har makt til å forme den oppvoksende slekt etter eget ønske.

by × 28. januar 2016 ×