Articles by: Christian Koyama Poppe

Opium for folket?

Opium for folket?

Hva skyldes den negative korrelasjonen mellom IQ og religion?

by × 2. desember 2014 ×
Gener og Idrett

Gener og Idrett

Enkelte idretter domineres av bestemte grupper mennesker, ofte referert til som raser. Dette er ingen ny observasjon. Spesielt har idretter som domineres av svarte utøvere vist seg å være utgangspunkt for flere debatter om rasers betydning innen idrett. Denne debatten holdes i live og drives fremover av nye observasjoner og […]

by × 21. februar 2014 ×
Portrettet: Torkild Hovde Lyngstad

Portrettet: Torkild Hovde Lyngstad

Torkild Hovde Lyngstad jobber som professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og er utdannet ph.d. i demografi og cand.polit. i sosiologi. Han underviser og veileder hovedsaklig i familiesosiologi, avvik/kriminologi og statistiske metoder.

by × 10. februar 2014 ×
Gjeldsbyen

Gjeldsbyen

  Antall åpnede gjeldsordningssaker blant norske byer er soleklart størst i Oslo og har mer enn fordoblet seg fra 2004 til 2011.

by × 1. november 2013 ×