Articles by: Daniel Arnesen

Den religionssosiologiske bokhylla

Den religionssosiologiske bokhylla

Hvor skal man begynne å lese dersom man ønsker å lære mer om religionssosiologi? I den religiøse bokhylla finner du noen sentrale bidrag som kan være et godt utgangspunkt.

by × 1. desember 2014 ×
Bilde: Daniel Arnesen

Religionen vender tilbake?

Lenge har religion vært lite aktualisert i sosiologien. Dette kan nå se ut til være i endring. Vi snakket med en religionssosiolog om hvordan sosiologer kan studere det religiøse.

by × 21. oktober 2014 ×
NYRELIGIØSITET: Hare Krishna er et eksempel på en av de indiskinspirerte nyreligiøse retningene. Foto: Johan Seaman / Flickr

Mellom sekularisering og nyreligiøsitet

Religionen ser ut til å spille en annen rolle i det norske samfunnet i dag enn hva som var tilfellet tidligere. Hva består denne endringen mer konkret i, og hvordan skal man forstå den?

by × 27. juni 2014 ×
Foto: Corinna Spencer

Omtale: Kausalitet i samfunnsvitenskapene

  Både i Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) og Sosiologi i dag (SiD)  har det i høst vært egne temautgaver om kausalitet i samfunnsvitenskapene. Problemet med å bestemme hva som er årsak og virkning i de sammenhengene vi observerer har lenge vært en av de store metodologiske utfordringene innen vår vitenskapsgren. […]

by × 3. april 2014 ×
Kommentar: Å øve seg på runddans

Kommentar: Å øve seg på runddans

Instituttledelsen har tatt grep for å styrke metodeundervisningen på sosiologistudiet. I det videre arbeidet bør fokuset være på praktisk anvendelse av det man lærer og muligheten til å spesialisere seg i bestemte metoder.

by × 27. februar 2014 ×
Foto: Cncplayer

Store data, store spørsmål

Det ligger unike muligheter i store data, men det melder samtidig flere forskningsetiske og metodologiske spørsmål. Disse må vi ta stilling til om store data skal kunne benyttes i samfunnsforskning.

by × 12. februar 2014 ×
Intervju med Gunnar C. Aakvaag: Å våge det første steget

Intervju med Gunnar C. Aakvaag: Å våge det første steget

Gunnar C. Aakvaag har stått i front for en naturalistisk vending. Han mener det er dagens studenter som må ta det første skrittet i retning av en naturalistisk vending.

by × 6. januar 2014 ×
Kullkontaktene på sosiologi høsten 2013

Kullkontaktene på sosiologi høsten 2013

Hvem er egentlig kullkontaktene på sosiologi, og hva driver de med? Vi tok en prat med de som har det glamorøse vervet denne høsten.

by × 21. oktober 2013 ×