Articles by: Edvard Nergård Larsen

Schellings modell av boligsegregering implementert i modelleringsplatformen NetLogo. Foto: skjermdump, Netlogo

Å simulere samfunn – Agentbasert modellering som metode

Hva om sosiologer og andre samfunnsforskere kunne boltre seg i et laboratorium som rommet et helt samfunn, og hvor alle samfunnsforhold kunne varieres og eksperimenteres med?

by × 25. september 2015 ×