Articles by: Eirin Pedersen

Å FÅ BARN: Individets forestilling om livsløp må forstås opp imot en felles forestilling om livsløpet. Foto: Bill Selak/ Flickr

Med staten i ryggen: institusjonelle rammebetingelser og unge voksnes overveielser om å få barn

Når passer det å få barn? Varierer det med klasse? Med kjønn? Og er livsløpet ditt så individuelt som du tror? 

by × 18. april 2016 ×