Articles by: Eivind Balsvik

Tverrfaglige utfordringer og akademisk dannelse

Tverrfaglige utfordringer og akademisk dannelse

Et overordnet mål med universitetsutdanningen er at den skal fremme akademisk dannelse og god vitenskapsforståelse. Breddeuniversiteter har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid. Evnen til tverrfaglig samarbeid utgjør en nyttig kompetanse både innenfor forskning og i arbeidslivet, samt bidrar til å sikre demokratisk kontroll på den vitenskapsdrevne […]

by × 30. mai 2013 ×