Articles by: Erlend Kirkeng Jørgensen

Åtte forslag til en vitenskapelig sosiologi: Min avskjed med sosiologien

Åtte forslag til en vitenskapelig sosiologi: Min avskjed med sosiologien

Hvordan kan sosiologien komme seg fra sin patologiske tilstand, ivareta de særegne vitenskapsidealene på vegne av samfunnet og gjenoppta sin rettmessige plass som «Vitenskapen om Samfunn»?

by × 16. desember 2013 ×
Ved vitenskapens grense

Ved vitenskapens grense

Hvor går grensene for vitenskapen og hva er vitenskapelig relevant? Der noen mener det ikke finnes noen særegen vitenskapelig metode (Chalmers 1999), vil jeg fastholde at vitenskapen skiller seg fra andre former for kunnskapservervelse på særlig to måter: 1) I kraft av kunnskapens argumentative struktur, og 2) via idealet om […]

by × 8. mai 2013 ×