Articles by: Håkon Aspøy

En sosiologi for klimaendringens tid

En sosiologi for klimaendringens tid

Skal sosiologien holde seg relevant i vårt århundre, må den ta klima- og miljøproblematikk på alvor.

by × 7. september 2016 ×