Articles by: Hanne Bosnes

Veien mot et rasehierarki

Veien mot et rasehierarki

Genetikken har meldt sitt inntog i flere fagdisipliner, også i sosiologien. Å søke biologiske forklaringer kan få store konsekvenser for oppfattelsen av forskjeller mellom folkeslag.

by × 19. mars 2014 ×