Articles by: Julie Kalveland

Å sammenligne kvinner i Norge og Nicaragua

Å sammenligne kvinner i Norge og Nicaragua

Mange innen samfunnsfagene liker tall. Ikke uten grunn, det er noe overbevisende med tallenes tale. Statistisk signifikans kan ikke avfeies så lett. Dette er et varsku til tallelskere om ikke å stå så langt unna studieobjektet at du taper det av syne, i hovedsak et varsel om å ikke sette […]

by × 27. januar 2014 ×