Articles by: kajahind

Min metode: Representasjoner av aleneboere

Min metode: Representasjoner av aleneboere

Hvordan kan narrativer om aleneboere fortelle oss noe om den sosiale og kulturelle konteksten vi lever innenfor, samt si noe om hvilke verdier som verdsettes av samfunnet?

by × 3. september 2016 ×