Articles by: Maria Elisabeth Holter

MIN MASTEROPPGAVE: Arbeid/familie-tilpasninger i småbarnsfamilien

MIN MASTEROPPGAVE: Arbeid/familie-tilpasninger i småbarnsfamilien

En kvalitativ undersøkelse av småbarnsforeldres omsorgs- og hverdagsorganisering i møte med arbeidsliv og foreldreskap. I min masteroppgave tar jeg for meg småbarnsforeldres organisering av hverdagsliv og omsorgsarbeid. Gjennom gruppeintervjuer med 18 småbarnsforeldre i to ulike deler av arbeidslivet studerer jeg hvordan arbeidsfleksibilitet, velferdsstatens tilbud, kjønn og normer for foreldreskap spiller […]

by × 8. januar 2015 ×
Arbeidslivsgruppa

Arbeidslivsgruppa

Det er ikke alltid lett for sosiologistudenter å vite hva de skal bli når de blir store. Arbeidslivsgruppa jobber for å fjerne litt av denne usikkerheten.

by × 28. november 2013 ×