Articles by: Marianne Nordli Hansen, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Foto: Louish Pixel/Flickr

Den «Nye» nordiske modellen?

En omtale av artikkelen Self-Made Wealth or Family Wealth? Changes in Intergenerational Wealth Mobility. Social Forces 2014.