Articles by: Morten Sars

Artikkelforfatter er født i midten av en søskenflokk på tre. Foto: Corrie/Flickr

En mellommanns beretninger

Hvilken plassering du har i en søskenflokk har mye å si. Det kan faktisk være avgjørende for hvordan du ender opp i ditt voksne liv. Jeg er født i midten av en søskenflokk på tre.

by × 17. september 2015 ×
Kan man snakke om et statushierarki i dagligvarebransjen? Foto: Heather Buckley

Organisatorisk ulikhet

Grunnleggende sett handler begrepet sosial ulikhet om skjevheter i mellommenneskelige relasjoner. Finnes ulikhetsbegrepet i relasjoner mellom organisasjoner?

by × 18. februar 2015 ×
KARTIANSKE KOORDINATER: Det revolusjonerende med Descartes innsikt var at man nå kunne beskrive forholdet mellom nesten hvilke som helst to kvantiteter. Illustrasjon: The Trustees of the British Museum

Visuell kvantitet

Kvantitative metoder trekker gjerne på store mengder data. I akademia fokuserer man imidlertid som regel mest på analysen og den skriftlige formidlingen og mindre på den visuelle fremstillingen av kvantitativ data. Hvordan kan man fremstille store mengder data på en visuelt lett forståelig og oversiktlig måte? 

by × 1. desember 2014 ×
STUDENTER: Mange tusen studenter går ut fra universiteter og høyskoler i Norge hvert år, og de fleste skoler tilbyr alumniordninger, men disse ordningene er ofte inaktive. Foto: Lars Bjørkevold

En klasse uten klasserom: om alumniordninger i Norge

I andre land blir alumniordninger aktivt benyttet, men norske universiteter og høyskoler ivaretar sjeldent relasjonen til tidligere studenter på en aktiv og effektiv måte. Hva kommer dette av?

by × 22. oktober 2014 ×
Foto: Amanda Tipton / Flickr Creative Commons

En digital oppvekst i en digital virkelighet

De siste årene har vi opplevd en digital eksplosjon i Norge som har ført til at hverdagen til nordmenn stadig blir mer digital. Men med en ny digital-teknologisk virkelighet kommer også nye rammer for oppvekst og barndom.

by × 1. april 2014 ×
John Ratcliffe, guvernøren i Disneyfilmen om Pochahontas, tegnes som en stereotypisk bølle. Foto: Disney

Tegneserienes kroppsstereotypier

Tegneserier har blitt beskyldt for å fremstille karikerte personlighetstyper og stereotypisering; de formidler bilder om kropp og personlighet etter faste mønstre. Hvilke stereotypier om kropp og personlighet kan man finne i tegneserier og hva slags konsekvenser vil dette ha for barn og unges opplevelse av kropp?

by × 1. april 2014 ×
Tverrfaglig sosiologi – Motstridende krav og faglig identitet

Tverrfaglig sosiologi – Motstridende krav og faglig identitet

Tverrfaglighet er et populært konsept som har fått mye oppmerksomhet i det siste, men hvordan kan et økt tverrfaglig fokus være forenlig med en sterk faglig identitet? 

by × 16. januar 2014 ×
Min BA-oppgave: Eliter og normativ begrepsfesting

Min BA-oppgave: Eliter og normativ begrepsfesting

  I dagligtalen balanserer begrepet «elite» et sted mellom sexy og fremmedgjørende. Vitenskapelig blir det verre: hvis vi skal få rede på hvem eliten er, hva de gjør og hvordan de gjør det – hvordan skal vi gå fram? Bacheloroppgaven min tar for seg én metode anvendt på to forskjellige […]

by × 21. november 2013 ×