Articles by: Nils Chr. Stenseth

Darwin som brobygger mellom C.P. Snows to kulturer

Darwin som brobygger mellom C.P. Snows to kulturer

Kan Charles R. Darwins teori om naturlig evolusjon bidra til å bygge ned barrierene mellom natur- og samfunnsvitenskapene?

by × 13. mars 2014 ×