Articles by: Ola Fjelstad

Foto: drburtoni

Relasjoner, laks og menneskelig evolusjon

Denne teksten tar for seg det som har blitt kalt for den naturalistiske vendingen i samfunnsfagene. Det siste tiårets mediedebatter har vært preget av en overdrevent polarisert debatt, ledet an av folk som Steven Pinker. Her hjemme fungerer Harald Eia som en slags nyfrelst disippel i sin forkynnelse av Pinkers […]

by × 14. mars 2014 ×
Hva er intelligens?

Hva er intelligens?

Intelligens er et begrep det kan være verdt å reflektere over. I denne teksten vil jeg ta for meg noen ulike perspektiver på intelligensbegrepet. Jeg vil starte med en kritikk av målingen av intelligens og begrepet i seg selv. Deretter vil jeg, ved hjelp av Joseph Henrich’ (2004) analyse av […]

by × 28. oktober 2013 ×