Articles by: Pål Halvorsen

Foto: Matthis Kleeb Solheim

A New Approach to Europe: An interview with Ulrich Beck

Beck is widely known for his theory of the risk society and the process of individualization, and during Norsk sakprosafestival in October he held a lecture based on his recent book German Europe. He stresses approaches with new concepts that are beyond borders. We spoke to him after the lecture.

by × 6. mars 2014 ×
Litteratursosiologi – fiksjon som data?

Litteratursosiologi – fiksjon som data?

I denne teksten forsøker jeg å argumentere for noe som kanskje ved første øyekast kan virke kontraintuitivt; at skjønnlitteratur kan være god data for sosiologi, altså at fiksjon kan hjelpe oss å forstå fakta. Dette kan gjøres ved å benytte sosiologisk teori på fiktivt materiale for så å håpe det […]

by × 9. desember 2013 ×
Jeffrey Alexander fra Vilhelm Auberts minneforelesning i fjor

Interview: Jeffrey C. Alexander on Cultural Sociology

Alexander has during the last decades been occupied with studying social life from a cultural perspective, and he has developed a strong program in cultural sociology, that concerns itself with the shaping or constitutive impact of cultural formations and discursive practices upon other aspects of social life.

by × 17. oktober 2013 ×
Vilhelm Auberts minneforeleser i vår: Jeffrey Alexander. Det europeiske tilbakeslaget

Vilhelm Auberts minneforeleser i vår: Jeffrey Alexander. Det europeiske tilbakeslaget

I midten av mai inviterte ISS og Institutt for samfunnsforskning til vårens forelesning til Vilhelm Auberts minne; en forelesningsrekke som har pågått siden 1991, hvor «internasjonalt kjente og fremstående sosiologer» inviteres til å foredra over selvvalgt tema.

by × 14. oktober 2013 ×
Bokanmeldelse: Kampen om tribunen

Bokanmeldelse: Kampen om tribunen

Noen forbinder fanziner med punken, mens andre forbinder det med supporterfraksjoner på engelske tribuner. Kampen om tribunen er et spennende bidrag om fotballens publikumsbevegelser.

by × 4. juni 2013 ×
Mellom børs, katedral og karneval – Intervju med Arve Hjelseth

Mellom børs, katedral og karneval – Intervju med Arve Hjelseth

Fotballen befinner seg mellom det tradisjonelle og det moderne. Den er en avansert kommersiell medieindustri, samtidig som at tribunepraksisene er forankret i forestillinger om hvordan fotballen en gang var. Fotballsosiologen Arve Hjelseth har forsket på begge fenomenene. Arve Hjelseth er kanskje Norges eneste sosiolog som eksplisitt kaller seg fotballsosiolog i […]

by × 16. mai 2013 ×