Articles by: Pål Oskar Hundebo

Foto: Mike Nelson/Flickr

Vennskapets toleranse

Mer kontakt mellom majoritet og minoriteter fremholdes ofte som en nøkkelfaktor for økt toleranse i flerkulturelle samfunn. I hvilken grad har vennskap med minoritetspersoner betydning for nordmenns innvandringstoleranse?

by × 4. august 2015 ×