Articles by: Per Kristian Torp

LIVSSJANSER: Graffiti som illustrerer hvordan store økonomiske forskjeller fører til dårligere livssjanser for de som ikke har nok ressurser til å realisere drømmene sine. 					                Foto: Chris Devers/ Flickr

Klasse og makt: et marxistisk perspektiv

Makt er et fenomen tett knyttet til ens posisjon i det sosiale klassehierarkiet. Marxistisk teori er et ypperlig intellektuelt verktøy som kan brukes for å analysere dette.

by × 23. april 2016 ×