Articles by: Sara Sande

Den seksualiserte samtiden

Den seksualiserte samtiden

Menns seksualitet opptar stor plass på bekostning av kvinner. Det krymper kvinners offentlige rom og tilslører hennes egen seksualitet der hun blir objektet for hans begjær i en heterosentrisk narrativ.

by × 24. august 2016 ×
Kvinnekjønnet. Det å stadig konfronteres med kvinnekjønnet driver fokus vekk fra individet. Som Sunnfør ordla seg «Jeg er først og fremst artist- og ikke først og fremst kvinne». Illustrasjon: Irmelin Sande.

Musikalsk ubalanse – om kjønn og musikkbransjen

Norsk musikkbransje har en ujevn kjønnsfordeling. Velger kvinner andre veier enn menn, eller er det slik at kvinner må over flere hindre på sin vei i musikkbransjen?

by × 16. februar 2015 ×