Articles by: Sara Seehuus

Foto: Numista

Det svake genet

Har gener noen betydning for hvorvidt barn havner i samme sosioøkonomiske posisjon som sine foreldre når de vokser opp? Det var temaet da Dalton Conley, professor ved New York University, gjestet seminaret i Analytisk kvantitativ sosiologi i oktober.

by × 6. februar 2014 ×
Dødelig ulikhet

Dødelig ulikhet

Det skarpe skillet mellom øst og vest i Oslo blir tydelig når man sammenligner forventet levealder i de forskjellige bydelene.

by × 10. oktober 2013 ×