Articles by: Thyri Dale

Foto: sean dreilinger // flickr

Administrat(m)or

Mødre har aldri jobbet mer enn de gjør nå og fedre tar stadig større del i hjemmearbeidet. Likevel øker forskjellene mellom menn og kvinners sykefravær. Noe skjer når de får barn.

by × 19. august 2015 ×