Ulikhet

«Hvorfor gidde å studere, jeg er en utlending»

«Hvorfor gidde å studere, jeg er en utlending»

Det foreligger et utdanningsgap blant de med minoritetsbakgrunn. Det viser seg at mange enten begynner på høyere utdanning eller så foreligger det høyt frafall.

by × 6. mars 2015 ×
Illustrasjon: freepik.com

Etnisk diskriminering

Norge blir et stadig mer multikulturelt samfunn, samtidig som det foregår diskriminering basert på både navn og hudfarge. Hvorfor er det fortsatt slik? Og hvilke konsekvenser får samfunnet av det?

by × 20. februar 2015 ×
Kan man snakke om et statushierarki i dagligvarebransjen? Foto: Heather Buckley

Organisatorisk ulikhet

Grunnleggende sett handler begrepet sosial ulikhet om skjevheter i mellommenneskelige relasjoner. Finnes ulikhetsbegrepet i relasjoner mellom organisasjoner?

by × 18. februar 2015 ×
Kvinnekjønnet. Det å stadig konfronteres med kvinnekjønnet driver fokus vekk fra individet. Som Sunnfør ordla seg «Jeg er først og fremst artist- og ikke først og fremst kvinne». Illustrasjon: Irmelin Sande.

Musikalsk ubalanse – om kjønn og musikkbransjen

Norsk musikkbransje har en ujevn kjønnsfordeling. Velger kvinner andre veier enn menn, eller er det slik at kvinner må over flere hindre på sin vei i musikkbransjen?

by × 16. februar 2015 ×
Hvorfor er kvinner underrepresentert i toppjobbene? Foto Roy Niswanger/Flickr

Vil ikke kvinner konkurrere om toppjobbene i samfunnet?

Hvorfor er det relativt få kvinner å finne i høytlønte toppjobber? Er det rett og slett så enkelt at kvinner ikke er så konkurranseorienterte som menn, eller er det heller slik at kvinner støter på ulike former for diskriminering?

by × 15. februar 2015 ×
Hvilke menn er det som tar ut pappaperm og triller barnevogna? Illustrasjon: Ida Berg

Hvem tar pappaperm?

I takt med at fedrekvoten har blitt stadig utvidet, har også menn tatt ut mer permisjon. Men fedrene vi ser på trilletur er ikke hvilke som helst menn. I dag tar 85 % av fedre med rett på fedrekvote ut hele eller deler av tiden. Selv om menn flest velger […]

by × 13. februar 2015 ×
Hvorfor er det slik at noen er opptatt av at kaffen de putter i handlevogna

skal være økologisk, mens andre ikke kunne brydd seg mindre? Illustrasjon: Fredrik Fjeld Kløvstad

Med framtiden i handlevogna

Salget av økologiske varer øker, og å være ”grønn” forbruker har blitt trendy. Samtidig er ikke alle like opptatt av at varene de kjøper skal ha øko-stempel. Påvirker vår sosiale bakgrunn hvilke forbruksvalg vi tar?

by × 13. februar 2015 ×
Selv om Danmark og Grønnland har de samme fargene på flagget så er symbolene ulike. Der Danmark har et kors har Grønnland en sol - en god illustrasjon på nasjonene - like, men ulike. Foto: Liv Gyllensten Alvestad

Flate dansker

Grønlendere og dansker er ulike, blir jeg fortalt. Dansker blir formet av det flate, lille landet Danmark og blir med det et annerledes folk enn grønlenderne, dels uegnede til å styre den store øya. Denne formen for uttalt ulikhet forteller mye om hvordan etnisk identitet defineres.

by × 2. februar 2015 ×