Ulikhet

Foto: Louish Pixel/Flickr

Den «Nye» nordiske modellen?

En omtale av artikkelen Self-Made Wealth or Family Wealth? Changes in Intergenerational Wealth Mobility. Social Forces 2014.

Foto: Perspektivet Museum/Flickr

Er klasse- og kjønnsteori uforenelig?

Kjønn og klasse er vanskelig å forene i sosiologien. Kan klasseanalysen dermed endelig begraves? 

by × 2. januar 2015 ×
Foto: Adwriter/Flickr

Førstefødte kløppere

Det er en kjent sak at din familiebakgrunn påvirker hvem du blir her i livet. Mindre kjent er det at din posisjon innad i familien også har noe å si.

by × 15. desember 2014 ×
Melissa Benn hevder at gapet mellom privatskolene, som utdanner de rike, og statsskolene, som utdanner resten, aldri har vært større. Illustrasjon: Eline Schjoldager Jørgensen

Utdanningsskillet i Storbritannia

I Storbritannia utmerker klassene og klasseforskjellene seg tydeligere enn noe annet sted i den vestlige verden, samtidig har de den laveste sosiale mobiliteten. Dette kommer også tydelig fram innenfor utdanning.

by × 7. desember 2014 ×
Bilde: Warner Bros. Pictures

Klasse og ulikhet: En introduksjon

Sosial ulikhet har lenge vært et av de mest sentrale spørsmålene i sosiologien. Spesielt sentralt har klassebegrepet stått, ikke minst siden Karl Marx. Noe av grunnen til det kan være at klassebegrepet knytter an til moderniteten – nærmere bestemt kapitalismen som samfunnsform. Det er med andre ord en utpreget moderne […]