Fagtung

Innvandring, velferdsstat og klasse

En undersøkelse av forholdet mellom ønsket grad av innvandring, sosial klasse og tilfredsheten med velferdsstatens økonomiske og moralske funksjon i Norge.  Innvandring og innvandringens påvirkning på det norske samfunnet har vært et aktuelt tema i mange år. Diskusjoner rundt sjenerøsitet overfor disse nye gruppene har vært et sentralt tema i […]

by × 1. desember 2014 ×
KARTIANSKE KOORDINATER: Det revolusjonerende med Descartes innsikt var at man nå kunne beskrive forholdet mellom nesten hvilke som helst to kvantiteter. Illustrasjon: The Trustees of the British Museum

Visuell kvantitet

Kvantitative metoder trekker gjerne på store mengder data. I akademia fokuserer man imidlertid som regel mest på analysen og den skriftlige formidlingen og mindre på den visuelle fremstillingen av kvantitativ data. Hvordan kan man fremstille store mengder data på en visuelt lett forståelig og oversiktlig måte? 

by × 1. desember 2014 ×